Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 orné půdy, k.ú. Rozkoš u Jevišovic, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 15948/14-041
Nejnižší podání 54.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 79

Nejvyšší podání

379f7c00
177.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
379f7c00 [priorita 1] 177.000 Kč 24.3.2021 10:55:08.661178
4dd28dc4 177.000 Kč 24.3.2021 10:54:34.965597
379f7c00 [priorita 1] 175.000 Kč 24.3.2021 10:54:05.783997
4dd28dc4 175.000 Kč 24.3.2021 10:53:46.755936
379f7c00 [priorita 1] 173.000 Kč 24.3.2021 10:53:11.900884
4dd28dc4 173.000 Kč 24.3.2021 10:52:59.816347
379f7c00 [priorita 1] 171.000 Kč 24.3.2021 10:52:13.373531
4dd28dc4 171.000 Kč 24.3.2021 10:52:08.646709
379f7c00 [priorita 1] 169.000 Kč 24.3.2021 10:51:58.878360
4dd28dc4 169.000 Kč 24.3.2021 10:51:32.196797
379f7c00 [priorita 1] 167.000 Kč 24.3.2021 10:50:22.066752
4dd28dc4 167.000 Kč 24.3.2021 10:46:58.237936
379f7c00 [priorita 1] 165.000 Kč 24.3.2021 10:46:49.989882
4dd28dc4 165.000 Kč 24.3.2021 10:46:29.447955
379f7c00 [priorita 1] 163.000 Kč 24.3.2021 10:46:20.478050
4dd28dc4 163.000 Kč 24.3.2021 10:44:09.703481
379f7c00 [priorita 1] 161.000 Kč 24.3.2021 10:44:01.393905
4dd28dc4 161.000 Kč 24.3.2021 10:43:53.588483
379f7c00 [priorita 1] 159.000 Kč 24.3.2021 10:43:34.631067
4dd28dc4 159.000 Kč 24.3.2021 10:43:19.583500
379f7c00 [priorita 1] 157.000 Kč 24.3.2021 10:43:13.160373
4dd28dc4 157.000 Kč 24.3.2021 10:42:35.334477
379f7c00 [priorita 1] 155.000 Kč 24.3.2021 10:42:28.779817
4dd28dc4 155.000 Kč 24.3.2021 10:42:10.829133
379f7c00 [priorita 1] 153.000 Kč 24.3.2021 10:42:03.675971
4dd28dc4 153.000 Kč 24.3.2021 10:41:57.825056
379f7c00 [priorita 1] 151.000 Kč 24.3.2021 10:41:42.403751
4dd28dc4 151.000 Kč 24.3.2021 10:40:05.469441
379f7c00 [priorita 1] 149.000 Kč 24.3.2021 10:39:57.495814
4dd28dc4 149.000 Kč 24.3.2021 10:39:49.204692
379f7c00 [priorita 1] 147.000 Kč 24.3.2021 10:39:40.057286
4dd28dc4 147.000 Kč 24.3.2021 10:39:31.659137
379f7c00 [priorita 1] 145.000 Kč 24.3.2021 10:39:20.934426
4dd28dc4 145.000 Kč 24.3.2021 10:39:13.319482
379f7c00 [priorita 1] 143.000 Kč 24.3.2021 10:39:02.928960
4dd28dc4 143.000 Kč 24.3.2021 10:38:54.694935
379f7c00 [priorita 1] 141.000 Kč 24.3.2021 10:38:09.932669
4dd28dc4 141.000 Kč 24.3.2021 10:37:50.954418
379f7c00 [priorita 1] 139.000 Kč 24.3.2021 10:37:41.502594
4dd28dc4 139.000 Kč 24.3.2021 10:37:27.984756
379f7c00 [priorita 1] 137.000 Kč 24.3.2021 10:37:20.149783
4dd28dc4 137.000 Kč 24.3.2021 10:37:01.605221
379f7c00 [priorita 1] 135.000 Kč 24.3.2021 10:36:51.883696
4dd28dc4 135.000 Kč 24.3.2021 10:36:42.279837
379f7c00 [priorita 1] 133.000 Kč 24.3.2021 10:36:34.116816
4dd28dc4 133.000 Kč 24.3.2021 10:36:25.785267
379f7c00 [priorita 1] 131.000 Kč 24.3.2021 10:36:00.658541
4dd28dc4 131.000 Kč 24.3.2021 10:35:36.759904
379f7c00 [priorita 1] 129.000 Kč 24.3.2021 10:34:52.273484
4dd28dc4 129.000 Kč 24.3.2021 10:34:37.650391
379f7c00 [priorita 1] 127.000 Kč 24.3.2021 10:34:12.145843
4dd28dc4 127.000 Kč 24.3.2021 10:34:01.561291
379f7c00 [priorita 1] 125.000 Kč 24.3.2021 10:32:23.303103
f6daf177 125.000 Kč 24.3.2021 10:32:10.203273
379f7c00 [priorita 1] 120.000 Kč 24.3.2021 10:27:55.062223
f6daf177 120.000 Kč 24.3.2021 10:27:33.370755
379f7c00 [priorita 1] 112.000 Kč 24.3.2021 10:26:52.400490
20ab584f 112.000 Kč 24.3.2021 10:26:44.304760
379f7c00 [priorita 1] 110.000 Kč 24.3.2021 10:19:58.180616
2904cb5d 110.000 Kč 24.3.2021 10:19:18.313874
379f7c00 [priorita 1] 108.000 Kč 24.3.2021 10:14:36.026615
174128c7 108.000 Kč 24.3.2021 10:10:55.162987
2904cb5d 106.000 Kč 24.3.2021 10:06:27.850274
20ab584f 104.000 Kč 24.3.2021 10:05:47.845358
2904cb5d 102.000 Kč 24.3.2021 10:05:35.901884
298cd607 100.000 Kč 24.3.2021 10:04:01.058132
157f0b6a 98.000 Kč 24.3.2021 10:03:27.657272
4dd28dc4 88.000 Kč 24.3.2021 10:03:09.057617
2904cb5d 86.000 Kč 24.3.2021 10:03:01.893158
157f0b6a 84.000 Kč 24.3.2021 10:02:40.392499
2904cb5d 70.000 Kč 24.3.2021 10:02:33.023518
4dd28dc4 66.000 Kč 24.3.2021 10:02:14.633051
2904cb5d 64.000 Kč 24.3.2021 10:01:37.571536
4dd28dc4 62.000 Kč 24.3.2021 10:01:24.278343
2904cb5d 60.000 Kč 24.3.2021 10:01:02.499391
4dd28dc4 58.000 Kč 24.3.2021 10:00:53.193445
2904cb5d 56.000 Kč 24.3.2021 10:00:36.939552
379f7c00 [priorita 1] 54.000 Kč 24.3.2021 10:00:25.766051
92f2cb91 54.000 Kč 24.3.2021 10:00:08.344576

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 15948/14-041
Začátek dražby24.03.2021 10:00
Konec dražby24.03.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání54.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)81.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1594814
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází cca 250 m východně od okraje zastavěné části obce Rozkoš. Nařízená dražba se týká spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 nemovité věci. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 9 300 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený listnatým porostem a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Rozkoš - obecní úřad, Rozkoš 1, Rozkoš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace