Orná půda v Mutěnicích, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 11205/17-MB2
Nejnižší podání 3.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 18
Počet podání 49

Nejvyšší podání

495b6297
73.059 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
495b6297 73.059 Kč 8.4.2021 9:42:38.294160
e5ca0db9 72.059 Kč 8.4.2021 9:42:29.442813
495b6297 71.059 Kč 8.4.2021 9:41:13.614371
e5ca0db9 70.059 Kč 8.4.2021 9:41:06.608182
495b6297 61.059 Kč 8.4.2021 9:40:11.428908
e5ca0db9 60.059 Kč 8.4.2021 9:40:03.635332
495b6297 52.459 Kč 8.4.2021 9:39:05.284398
e5ca0db9 51.459 Kč 8.4.2021 9:38:58.221882
495b6297 50.459 Kč 8.4.2021 9:38:28.971777
e5ca0db9 49.459 Kč 8.4.2021 9:38:25.326703
495b6297 48.459 Kč 8.4.2021 9:38:09.787001
e5ca0db9 47.459 Kč 8.4.2021 9:38:05.360431
495b6297 46.459 Kč 8.4.2021 9:37:51.623684
e5ca0db9 45.459 Kč 8.4.2021 9:37:47.540043
495b6297 44.459 Kč 8.4.2021 9:37:13.261885
e5ca0db9 43.459 Kč 8.4.2021 9:37:07.458778
495b6297 42.459 Kč 8.4.2021 9:36:57.974123
e5ca0db9 41.459 Kč 8.4.2021 9:36:52.509658
794ff778 40.459 Kč 8.4.2021 9:36:32.845653
e5ca0db9 39.459 Kč 8.4.2021 9:35:06.639291
794ff778 38.459 Kč 8.4.2021 9:34:39.519656
e5ca0db9 37.459 Kč 8.4.2021 9:33:14.927613
794ff778 36.459 Kč 8.4.2021 9:32:59.020245
e5ca0db9 35.333 Kč 8.4.2021 9:30:35.187923
794ff778 34.333 Kč 8.4.2021 9:30:26.888140
e5ca0db9 33.333 Kč 8.4.2021 9:29:14.708748
794ff778 28.531 Kč 8.4.2021 9:26:07.738479
e5ca0db9 27.531 Kč 8.4.2021 9:25:22.427222
794ff778 26.531 Kč 8.4.2021 9:25:11.048653
e5ca0db9 25.531 Kč 8.4.2021 9:22:57.787512
794ff778 24.531 Kč 8.4.2021 9:22:48.362932
e5ca0db9 23.333 Kč 8.4.2021 9:03:15.855126
495b6297 21.333 Kč 8.4.2021 9:03:01.156522
e5ca0db9 20.333 Kč 8.4.2021 9:02:56.355047
495b6297 17.333 Kč 8.4.2021 9:02:37.812892
e5ca0db9 16.333 Kč 8.4.2021 9:02:32.554952
495b6297 15.333 Kč 8.4.2021 9:02:24.706551
e5ca0db9 14.333 Kč 8.4.2021 9:02:12.305206
495b6297 13.333 Kč 8.4.2021 9:01:17.471442
2e551fae 12.333 Kč 8.4.2021 9:01:11.551631
495b6297 11.333 Kč 8.4.2021 9:01:05.429317
40ac8dfb 10.333 Kč 8.4.2021 9:01:01.222214
495b6297 9.333 Kč 8.4.2021 9:00:48.367916
8b54f62e 8.333 Kč 8.4.2021 9:00:38.021947
44b59fcb 7.333 Kč 8.4.2021 9:00:34.517273
d5b74fab 6.333 Kč 8.4.2021 9:00:30.248878
44b59fcb 5.333 Kč 8.4.2021 9:00:24.020324
495b6297 4.333 Kč 8.4.2021 9:00:19.281550
e5ca0db9 3.333 Kč 8.4.2021 9:00:07.695422

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 11205/17-MB2
Začátek dražby08.04.2021 09:00
Konec dražby08.04.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání3.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212933/6800
Variabilní symbol1120517
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Orná půda v Mutěnicích, okr. Hodonín


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno, sp. zn. 169EX 5282/16, oprávněný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ve výši 7.865,- Kč

 

Pohledávka ve výši 7.865,- Kč je tvořena:

- odměnou soudního exekutora ve výši 3.000,- Kč spolu s 21 % DPH, tedy 3.630,- Kč,

- náhradou hotových výdajů soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč spolu s 21 % DPH, tedy 4.235,- Kč.

 

- soudní exekutor jako věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) zákona

č. 99/1963 Sb., do šesté skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádáme, aby v případě

uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH

uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor

o zařazení pohledávky ve výši 4.235,- Kč v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., do třetí

skupiny.

 

-          pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v šesté skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení přihlášky.

-          pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve třetí skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 21.09.2016, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem

 

Přihláška č.l. 59 doručena dne 24.11.2020.

 

2/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, pohledávku v celkové výši 325.387,-Kč

1.     Pokuta za nesplnění povinností v částce 6.000,- Kč

2.     Dlužné pojistné v částce 34.818,-Kč

3.     Dlužné pojistné v částce 30.204,-Kč

4.     Dlužné pojistné v částce 25.096,-Kč,

5.     Penále z prodlení v částce 30.404,-Kč,

6.     Penále z prodlení v částce 50.755,-Kč,

7.     Penále z prodlení v částce 45.916,-Kč,

8.     Penále z prodlení v částce 102.194,-Kč,

 

Žádáme, aby naše pohledávka č. 1, pro kterou jsme vedeni jako oprávnění, byla uspokojena v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávky č. 1, pro kterou jsme vedeni jako oprávnění, dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. d) citovaného ustanovení, konkrétně den vzniku soudcovského zástavního práva k nemovitostem, tj. 25.03.2008, což dokládáme Výkonem rozhodnutí na zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem č.j. 12 E 10/2008, vydané Okresním soudem v Hodoníně ze dne 13.05.2008. Návrh spolu s doručenkou a příslušnými přílohami byl Vašemu Exekutorskému úřadu zaslán v souvislosti s běžící exekucí.

Žádáme, aby naše pohledávky č. 2 až č. 7 byla uspokojena rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. d) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 2 až č. 7 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. d) citovaného ustanovení, konkrétně den vzniku soudcovského zástavního práva k nemovitostem, 25.03.2008, což dokládáme Výkonem rozhodnutí na zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem č.j. 12 E 10/2008, vydané Okresním soudem v Hodoníně ze dne 13.05.2008.

Žádáme, aby naše pohledávka č. 8 byla uspokojena v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávky č. 8 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) kdy rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu, tj. 21.09.2016, což dokládáme doručenkou k návrhu na nařízení exekuce, naše zn. 0365EX7116, ze dne 19.09.2016, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Brno-město, soudním exekutorem Mgr. Lucií Valentovou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 169 Ex 5282/16 ze dne 27.10.2016.

 

Přihláška č.l. 67 doručena dne 10.12.2020.

 

3/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Blansku, se sídlem Seifertova 7, 678 11 BLANSKO, ve výši 624,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 18.12.2020, 5. skupina

 

Přihláška č.l. 76 doručena dne 18.12.2020, totožná přihláška č.l. 93 doručena dne 26.02.2021.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch parcely č. 10020 na základě listiny Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zrušení věcného břemene, o zřízení věcného břemene č.j. SPU-195851/2020 /Lo ze dne 03.11.2020. Právní moc ke dni 19.11.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 19.11.2020 08:01:06. Zápis proveden dne 21.11.2020


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mutěnice, Obec, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace