Dražba pozemku veřejného prostranství k.ú. Karviná - město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 2387/18-156
Nejnižší podání 37.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 35

Nejvyšší podání

b2ae6687
71.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b2ae6687 71.000 Kč 25.3.2021 12:46:29.215624
a742b7b8 70.000 Kč 25.3.2021 12:41:42.350274
b2ae6687 69.000 Kč 25.3.2021 12:37:19.821915
a742b7b8 68.000 Kč 25.3.2021 12:32:32.158914
e04316ae 67.000 Kč 25.3.2021 12:30:40.357665
a742b7b8 66.000 Kč 25.3.2021 12:25:59.836943
e04316ae 65.000 Kč 25.3.2021 12:21:55.031520
a742b7b8 64.000 Kč 25.3.2021 12:21:35.754035
e04316ae 63.000 Kč 25.3.2021 12:18:17.041728
a742b7b8 62.000 Kč 25.3.2021 12:18:06.382567
e04316ae 61.000 Kč 25.3.2021 12:13:44.409042
b2ae6687 60.000 Kč 25.3.2021 12:13:31.085802
a742b7b8 59.000 Kč 25.3.2021 12:09:13.896051
e04316ae 58.000 Kč 25.3.2021 12:06:13.709894
b2ae6687 57.000 Kč 25.3.2021 12:03:06.231357
a742b7b8 56.000 Kč 25.3.2021 11:58:55.425102
e04316ae 55.000 Kč 25.3.2021 11:57:30.946572
b2ae6687 54.000 Kč 25.3.2021 11:54:20.030321
a742b7b8 53.000 Kč 25.3.2021 11:50:19.200964
e04316ae 52.000 Kč 25.3.2021 11:47:49.007309
a742b7b8 51.000 Kč 25.3.2021 11:47:43.202060
e04316ae 50.000 Kč 25.3.2021 11:44:36.753152
a742b7b8 49.000 Kč 25.3.2021 11:43:57.594299
e04316ae 48.000 Kč 25.3.2021 11:41:46.089181
a742b7b8 47.000 Kč 25.3.2021 11:41:40.155921
e04316ae 46.000 Kč 25.3.2021 11:37:50.388399
a742b7b8 45.000 Kč 25.3.2021 11:37:39.044373
e04316ae 44.000 Kč 25.3.2021 11:34:05.083281
b2ae6687 43.000 Kč 25.3.2021 11:33:58.605349
e04316ae 42.000 Kč 25.3.2021 11:30:54.146795
b2ae6687 41.000 Kč 25.3.2021 11:29:41.255409
a742b7b8 40.000 Kč 25.3.2021 11:27:27.117935
e04316ae 39.000 Kč 25.3.2021 11:26:07.166448
a742b7b8 38.000 Kč 25.3.2021 10:54:38.708558
b2ae6687 37.000 Kč 25.3.2021 10:30:16.125821

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 2387/18-156
Začátek dražby25.03.2021 10:30
Konec dražby25.03.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání37.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)74.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol2387185555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu pozemku ostatní komunikace o výměře 706m2. Plocha je dle územního plánu regulovaná jako plochy veřejných prostranství (PV). 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

- věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 15.9.1999. Právní účinky vkladu ke dni 20.9.1999. Oprávnění pro: Parcela: 2178/4, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o věcném břemeni V3 2060/1999. POLVZ:1099/1999. Zapsáno pod Z-101099/1999-803. - věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 19.04.2000. Právní účinky vkladu ke dni 21.4.2000. Oprávnění pro: Parcela: 2178/5, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o věcném břemeni V3 888/2000. POLVZ:688/2000. Zapsáno pod Z-100688/2000-803. - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 2128/2, Parcela: 2128/3, Parcela: 2178/5, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.11.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.12.2001. Zapsáno pod V-2749/2001-803. - věcné břemeno (podle listiny) ze dne 6.12.1999, právní účinky vkladu ke dni 7.12.1999, vedení inženýrských sítí, právo vstupu a vjíždění v souvislosti se zřizováním, provozem a údržbou, oprávnění pro: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná, RČ/IČO: 00297534, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o věcném břemeni V3 2757/1999. POLVZ:1397/1999. Zapsáno pod Z-101397/1999-803. - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 2043/1, Parcela: 2043/6, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.02.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.02.2003. Zapsáno pod V-382/2003-803. - věcné břemeno užívání ze dne 12.12.1991, oprávnění pro: Cwienczková Alžběta, Mickiewiczova 358/69, Mizerov, 73301 Karviná, RČ/IČO: 326030/434, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva RV 3426/1991. POLVZ:153/1992. Zapsáno pod Z-100153/1992-803. - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 2178/1, Parcela: 2178/10, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 07.07.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.07.2004. Zapsáno pod V-2001/2004-803. - věcné břemeno (podle listiny) právo zřízení a provozování odpadního potrubí a šachtice, právo vstupu a vjezdu v souvislosti s opravami a provozováním těchto staveb, oprávnění pro: Parcela: 2178/8, Parcela: 2178/9, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 10.05.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.05.2006. Zapsáno pod V-1569/2006-803. - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 2127/3, Parcela: 2127/6, Parcela: 2129/1, Parcela: 2130/1, Parcela: 2130/2, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1301/1932. Zapsáno pod Z-965/2007-803. - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 2129/2, Parcela: 2129/5, Parcela: 2129/9, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.10.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.10.2008. Zapsáno pod V-4921/2008-803. - věcné břemeno (podle listiny) vedení splaškové kanalizace ( k části pozemku dle G.P.4608-77/2010), oprávnění pro: Parcela: 2178/1, povinnost k: Parcela: 2177/2, dle listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 22.08.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.08.2011. Zapsáno pod V-3725/2011-803.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°51'47.36"N 18°34'24.66"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace