byt 1 + 1, v obci Holoubkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 5512/19-60
Nejnižší podání 800.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 19
Počet podání 53

Nejvyšší podání

1e8b9d7e
1.435.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1e8b9d7e 1.435.000 Kč 21.4.2021 13:46:35.585067
0babe4a1 1.430.000 Kč 21.4.2021 13:45:17.514719
1e8b9d7e 1.425.000 Kč 21.4.2021 13:44:55.895164
0babe4a1 1.420.000 Kč 21.4.2021 13:40:21.580996
1e8b9d7e 1.395.000 Kč 21.4.2021 13:39:31.639433
0babe4a1 1.390.000 Kč 21.4.2021 13:35:17.288085
e8debcc0 1.355.000 Kč 21.4.2021 13:34:16.848428
43c2d519 1.350.000 Kč 21.4.2021 13:33:54.253330
0babe4a1 1.340.000 Kč 21.4.2021 13:33:23.872783
43c2d519 1.305.000 Kč 21.4.2021 13:32:32.663630
0babe4a1 1.300.000 Kč 21.4.2021 13:32:22.377777
43c2d519 1.265.000 Kč 21.4.2021 13:31:35.856094
0babe4a1 1.260.000 Kč 21.4.2021 13:29:53.691564
43c2d519 1.215.000 Kč 21.4.2021 13:29:38.593013
e8debcc0 1.210.000 Kč 21.4.2021 13:29:30.794284
43c2d519 1.205.000 Kč 21.4.2021 13:29:06.056457
0babe4a1 1.200.000 Kč 21.4.2021 13:28:52.362757
43c2d519 1.165.000 Kč 21.4.2021 13:28:34.820801
d7f781c1 1.160.000 Kč 21.4.2021 13:27:50.710260
0babe4a1 1.150.000 Kč 21.4.2021 13:27:24.443821
43c2d519 1.110.000 Kč 21.4.2021 13:26:45.196751
0babe4a1 1.105.000 Kč 21.4.2021 13:26:38.652209
03164c99 1.075.000 Kč 21.4.2021 13:26:31.380846
d7f781c1 1.070.000 Kč 21.4.2021 13:26:23.837808
43c2d519 1.055.000 Kč 21.4.2021 13:25:31.253614
d7f781c1 1.050.000 Kč 21.4.2021 13:25:21.949686
131bded0 1.015.000 Kč 21.4.2021 13:25:03.330488
43c2d519 1.010.000 Kč 21.4.2021 13:24:39.177342
53c972dc 1.005.000 Kč 21.4.2021 13:24:29.756460
0babe4a1 1.000.000 Kč 21.4.2021 13:24:10.916683
43c2d519 995.000 Kč 21.4.2021 13:23:05.409971
0babe4a1 990.000 Kč 21.4.2021 13:22:41.568601
43c2d519 985.000 Kč 21.4.2021 13:15:51.683254
07db72ea 980.000 Kč 21.4.2021 13:15:44.338556
43c2d519 975.000 Kč 21.4.2021 13:15:32.006527
03164c99 970.000 Kč 21.4.2021 13:15:03.385447
43c2d519 965.000 Kč 21.4.2021 13:14:00.200255
03164c99 960.000 Kč 21.4.2021 13:13:42.943380
43c2d519 955.000 Kč 21.4.2021 13:13:15.262122
03164c99 950.000 Kč 21.4.2021 13:13:03.927355
43c2d519 920.000 Kč 21.4.2021 13:12:09.846448
87ecba10 915.000 Kč 21.4.2021 13:12:01.444761
a12c3b10 910.000 Kč 21.4.2021 13:10:07.894246
43c2d519 905.000 Kč 21.4.2021 13:08:51.204819
03164c99 900.000 Kč 21.4.2021 13:08:21.627397
b5f8732c 840.000 Kč 21.4.2021 13:07:35.421149
07db72ea 830.000 Kč 21.4.2021 13:06:47.532152
b5f8732c 825.000 Kč 21.4.2021 13:06:17.149176
43c2d519 820.000 Kč 21.4.2021 13:03:49.266491
a12c3b10 815.000 Kč 21.4.2021 13:03:24.841147
03164c99 810.000 Kč 21.4.2021 13:02:10.654666
41d56c1e 805.000 Kč 21.4.2021 13:01:31.802160
53c972dc 800.000 Kč 21.4.2021 13:00:22.242885

KrajPlzeňský kraj
OkresRokycany
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 5512/19-60
Začátek dražby21.04.2021 13:00
Konec dražby21.04.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání800.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5667832/0800
Variabilní symbol551219
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka o velikosti 1 + 1, podlahové ploše 39,03 m2 je umístěna ve III.NP. panelového,
zatepleného bytového domu. Budova sestávající se ze dvou objektů má čtyři nadzemní podlaží.
Střecha je plochá dvouplášťová s vnitřními svody, zakrytá lepenkou. Schodiště dvouramenné s
betonovými schody s teracovým povrchem. Okna v bytové jednotce jsou plastová, vstupní dveře
bytu dřevěné plné, dveře v bytové jednotce plné i částečně prosklené. Bytové jádro umakartové. Na
podlaze v pokojích, předsíni a kuchyni položeno PVC, v koupelně a WC - keramická dlažba.
Bytová jednotka se sestává z pokoje (20,18 m2), kuchyně (11,29 m2), předsíně (4,49 m2), koupelny
(2,04 m2), WC (1,03 m2). K bytu náleží sklep (1,32 m2), který se nachází v I.PP.
Vytápění bytové jednotky je zajištěno z centrálního zdroje (plynový kotel) umístěného v budově
č.p. 285 a č.p. 286. V budově je rozvod studené vody, TUV, el. energie 220 V, kanalizace, plynu a
společné televizní antény. Dům není vybaven výtahem. Užíván od roku 1992.
Bytová jednotka v původním stavu - neudržovaná, dlouhodobě neobydlená.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň město,
se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,- Kč, doložen
příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 134 EX 3829/20. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 25.2.2021 . Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena
pohledávka oprávněného v exekuci 134 EX 3829/20 (Společenství vlastníků jednotek domu č.p.
285, 286 Holoubkov, práv.zast. Menčík Tomáš Mgr. Ing.), aby pohledávka ve výši 4.235,- Kč
představující náklady exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako
pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c, písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.), s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 10.8.2020.
Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 25.2.2021.


2) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 285, 286 Holoubkov, IČ 02442701,
se sídlem č.p. 285, 338 01 Holoubkov, práv.zast. Mgr. Tomáš Menčík, advokát se sídlem Hluboká
1336/55, 326 00 Plzeň, přihlásil vykonatelnou pohledávku (9 C 89/2019-40) ve výši 43.853,- Kč s
úrokem z prodlení ve výši 8.747,- Kč, náhradu nákladů nalézacího řízení ve výši 13.663,80 Kč a
náhradu nákladů oprávněného ve výši 4.186,60 Kč. Pro pohledávku oprávněného byla nařízena
exekuce sp.zn. 134 EX 3829/20. Jedná se o pohledávku 2. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. b)
o.s.ř. do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky, dále s pořadím ke dni zahájení exekučního
řízení sp.zn. 134 EX 3829/20. Doručeno 26.2.2021. Dále věřitel přihlásil nevykonatelnou
pohledávku (8 C 186/2020) ve výši 38.265,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 3.124,- Kč a náhradu
nákladů nalézacího řízení ve výši 12.945,- Kč. Dále dne 12.4.2021 doplněna přihláška o
pohledávku (EPR 85794/2021) ve výši 15.696,- Kč, úroky z prodlení ve výši 342,- Kč a dále
náhrada nákladů nalézacího řízení ve výši 5.737,- Kč. Jedná se o pohledávku 2. skupiny, podle §
337c odst. 1 písm. b) o.s.ř. do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky, dále s pořadím ke dni
přihlášení pohledávky soudnímu exekutorovi.


3) Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397,
se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 17, práv.zast. Mgr. Peter Olejár, advokát se sídlem
Vinohrady 45, 639 00 Brno, přihlásil pohledávku ve výši 1.074.451,96 Kč. Pro pohledávku
oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 203 EX 709/20. Pro pohledávku bylo zřízené zástavní
právo na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým č. 1116984401/1 s
právními účinky zápisu ke dni 17.5.2017. Jedná se o pohledávky 4. skupiny, podle § 337c odst. 1
písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni 17.5.2017. Doručeno 3.3.2021.


4) soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov,
se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, přihlásil pohledávku ve výši 6.658,- Kč, doložen příkaz k
úhradě nákladů exekuce č.j 203 EX 709/20. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby,
doručeno dne 4.3.2021. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka
oprávněného v exekuci 203 EX 709/20 (Českomoravská stavební spořitelna a.s., práv.zast. Mgr.
Peter Olejár), aby pohledávka ve výši 4.538,- Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla
uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c,
písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem zahájení exekuce, tj.10.1.2020. Ostatní v 8. skupině dle §337c,
písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 4.3.2021.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Holoubkov 285, Adresa, Holoubkov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace