Pozemek v obci Dřínov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 1092/10-69
Nejnižší podání 7.734 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 9

Nejvyšší podání

c9554040
26.734 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c9554040 26.734 Kč 8.4.2021 12:33:25.699882
049c9200 23.734 Kč 8.4.2021 12:30:54.310267
c9554040 22.734 Kč 8.4.2021 12:29:14.179148
049c9200 13.734 Kč 8.4.2021 12:29:01.181862
c9554040 12.734 Kč 8.4.2021 12:28:29.772258
049c9200 10.734 Kč 8.4.2021 12:26:02.288440
c9554040 9.734 Kč 8.4.2021 12:08:47.239037
049c9200 8.734 Kč 8.4.2021 12:01:04.934718
8a7205af 7.734 Kč 8.4.2021 12:00:08.407713

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 1092/10-69
Začátek dražby08.04.2021 12:00
Konec dražby08.04.2021 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání7.734 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol109210
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražená pozemková parcela - ostatní plocha číslo parcelní 389 se všemi součástmi, je situována jižně od centra intravilánu části obce Drchkov, severně od protékajícího Bakovského potoka, užívána v jednom oploceném funkčním celku s rodinným domem č.p. 25, postaveným na zastavěné ploše číslo parcelní 32/1, které jsou ovšem ve vlastnictví jiného vlastníka. Přístup na předmětnou pozemkovou parcelu je  možný pouze přes pozemky jiných vlastníků. Dané území není, dle zjištěných informací, možné přímo napojit na všechny inženýrské sítě. Dané území obce včetně předmětné pozemkové parcely, je řešeno platným územním plánem, jako plochy zastavěného území obce určené pro rodinné bydlení.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásili 40 461,21 Kč Kč na základě výkazu nedoplatků č.j. 1941132571. Ve věci je vedena exekuce u soudního exekutora JUDr. Igor Ivanko pod sp.zn. 167 EX 28366/12. P řihláška byla doručena 29. 03. 2021 , věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dřínov, Část obce, Dřínov, okres Kladno, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace