Pozemky vodní plochy, k.ú. Bubovice u Březnice - 1. část

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 9936/19-2531
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 16

Nejvyšší podání

2bc4106a
31.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2bc4106a 31.000 Kč 2.4.2021 11:00:39.369578
6d15ea6e 30.000 Kč 2.4.2021 10:59:22.722500
2bc4106a 24.000 Kč 2.4.2021 10:57:02.540171
6d15ea6e 23.000 Kč 2.4.2021 10:56:44.192866
2bc4106a 21.000 Kč 2.4.2021 10:56:06.029051
6d15ea6e 20.000 Kč 2.4.2021 10:55:44.170684
2bc4106a 16.000 Kč 2.4.2021 10:55:25.936455
6d15ea6e 15.000 Kč 2.4.2021 10:54:47.704324
2bc4106a 13.000 Kč 2.4.2021 10:54:33.071361
6d15ea6e 12.000 Kč 2.4.2021 10:53:45.839727
2bc4106a 9.000 Kč 2.4.2021 10:51:17.355091
6d15ea6e 8.000 Kč 2.4.2021 10:50:39.961705
2bc4106a 6.000 Kč 2.4.2021 10:48:06.978703
6d15ea6e 5.000 Kč 2.4.2021 10:43:45.771808
9ab359f0 4.000 Kč 2.4.2021 10:12:38.508305
3f42991c 3.000 Kč 2.4.2021 10:00:49.874258

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 9936/19-2531
Začátek dražby02.04.2021 10:00
Konec dražby02.04.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol993619
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem této dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemkům vodní plochy celkem o velikosti 554 m2 v k.ú. Bubovice u Březnice, obec Volenice, okres Příbram. Nemovité věci se nachází západně od zastavěného území obce Bubovice. V okolí pozemků se nachází především zemědělské pozemky. Pozemky spolu přímo nesousedí a netvoří jeden funkční celek. Podle provedeného místního šetření se jedná o tři pozemky, které tvoří koryto vodního toku, konkrétně Bubovického potoka.


Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Předmětem dražby je rovněž druhá polovina uvedených pozemků, přičemž tato se koná ve stejný čas a na stejném dražebním portálu (Pozemky vodní plochy, k.ú. Bubovice u Březnice - 2. část). Účastí v obou dražbách je tedy možné nabýt nemovité věci jako celek.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

zřídit a provozovat vvtl. plynovod DN 300 st. č. 6005 s oprávněním pro: NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 27260364, s povinností vztahující se k pozemku parc. č. 630/15, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o věcném břemeni V3 3716/2000;


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Volenice, Obec, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace