Dražba podílů id. 1/16 a id. 1/8 na pozemcích v obci Velké Hamry, okr. Jablonec nad Nisou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 17548/11-156
Nejnižší podání 99.070 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 17548/11-156
Začátek dražby08.04.2021 13:30
Konec dražby08.04.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání99.070 Kč
Výsledná cena (odhadní)148.600 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111754811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 k pozemku p.č. 2750 - ostatní plocha, který je situován v jihozápadní části katastrálního území Velké Hamry a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p ve vlastnictví Města Velké Hamry.

 

Dále se jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 k pozemku p.č. 2577 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2578 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2579 - trvalý travní porost, které tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území, v intravilánu města, a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Města Velké Hamry, a na pozemku p.č. 2750, který je také předmětem této dražby. Zpevněná komunikace je vzdálená cca 100 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je ve městě Velké Hamry možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a hloubková kanalizace.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Velké Hamry, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace