Spoluvlastnický podíl k domu s pozemky v obci Lomnice nad Popelkou, okr. Semily

Do začátku dražby zbývá: 4 dny 1 hodina 44 minut 9 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 1026/20-282
Nejnižší podání 23.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 1026/20-282
Začátek dražby16.04.2021 10:00
Konec dražby16.04.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání23.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)35.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol102620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 k rodinnému domu včetně pozemků v obci Lomnice nad Popelkou, okres Semily. Nemovité věci představují objekt k bydlení včetně pozemků, pozemky orné půdy a pozemek trvalého travního porostu. Nemovité věci se nachází v části města Lomnice nad Popelkou v obci Chlum vzdálené 3,1 km. Objekt k bydlení s příslušnými pozemky se nachází v centrální části obce Chlum, pozemek trvalého travního porostu se nachází v okrajové části obce Chlum a pozemky orné půdy se nachází na samotě mezi obcemi Chlum a Ploužnice. V obci Lomnice nad Popelkou se nachází veškerá občanská vybavenost. Objekt k bydlení je zděný objekt s jedním nadzemním podlažím a zřejmě neobývaným podkrovím. Půdorysný tvar objektu tvoří obdélník. Objekt je zastřešen sedlovou střechou a má původní dřevěná okna. Fasáda objektu není zateplena a není proveden ani fasádní nátěr. Fasádu tvoří pouze režné zdivo. Objekt je napojen na elektřinu. Dle veřejného dálkového přístupu RÚIAN nebylo zjištěno, jak jsou svedeny odpadní vody z objektu ani zda je připojen na místní vodovod. Zastavěná plocha domu činí odhadem 68,00 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 55,00 m2. Do užitné plochy není započítána plocha prostoru podkroví.

Oceňované pozemky parc. č. 66/4 a parc. č. 67 jsou rovinaté pozemky orné půdy, které spolu tvoří jednotný funkční celek. Jsou volně přístupné a dobře dostupné z místní komunikace. Celková výměra pozemků je 4 936,00 m2. Pozemky jsou pronajaté a obhospodařované společností ZEOS LOMNICE a. s. na základě pachtovní smlouvy č. 1109/2014 sjednané v roce 2014 na dobu určitou do 31. 10. 2022.

Pozemek trvalého travního porostu je rovinatý pozemek, který je volně přístupný a dobře dostupný z místní komunikace. Na pozemku se nachází travní porost a několik mladých vysazených stromů. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o výměře 747 m2.

Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chlum 23, Adresa, Lomnice nad Popelkou - Chlum, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace