Zahrada a společné prostory - Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 DD 21/00
Nejnižší podání 107.333 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

05a2b66e
107.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
05a2b66e 107.333 Kč 27.4.2021 10:07:41.855531

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby225 DD 21/00
Začátek dražby27.04.2021 10:00
Konec dražby27.04.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání107.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)161.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0002100
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popiszapsané na listu vlastnictví č. 756 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště

Šumperk, pro obec Šumperk, katastrální území Šumperk.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Okres Šumperk, Okres, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace