Členská práva a povinnosti člena bytového družstva Ostrava - Hrabůvka (byt 3+1)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 EX 1820/18
Nejnižší podání 983.333 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 14
Počet podání 25

Nejvyšší podání

fcc71e08
1.820.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fcc71e08 1.820.000 Kč 27.4.2021 10:45:29.758407
71540665 1.800.000 Kč 27.4.2021 10:44:33.045126
fcc71e08 1.780.000 Kč 27.4.2021 10:43:34.393626
71540665 1.760.000 Kč 27.4.2021 10:42:09.235409
fcc71e08 1.740.000 Kč 27.4.2021 10:41:44.972392
71540665 1.720.000 Kč 27.4.2021 10:40:18.954806
20d69ec0 1.700.000 Kč 27.4.2021 10:40:08.887985
71540665 1.680.000 Kč 27.4.2021 10:36:53.105691
fcc71e08 1.660.000 Kč 27.4.2021 10:10:04.730781
f53c711e 1.640.000 Kč 27.4.2021 10:05:53.672916
fcc71e08 1.620.000 Kč 27.4.2021 10:05:43.208258
f53c711e 1.520.000 Kč 27.4.2021 10:05:13.864761
980bf1df 1.500.000 Kč 27.4.2021 10:05:05.191193
f53c711e 1.470.000 Kč 27.4.2021 10:04:51.616461
fcc71e08 1.450.000 Kč 27.4.2021 10:04:43.570432
f53c711e 1.173.333 Kč 27.4.2021 10:04:31.397844
980bf1df 1.153.333 Kč 27.4.2021 10:04:27.162833
f53c711e 1.123.333 Kč 27.4.2021 10:04:05.091608
980bf1df 1.103.333 Kč 27.4.2021 10:03:56.864361
f53c711e 1.083.333 Kč 27.4.2021 10:03:45.865943
1195c0c7 1.063.333 Kč 27.4.2021 10:03:35.982588
f53c711e 1.043.333 Kč 27.4.2021 10:01:35.496157
1195c0c7 1.023.333 Kč 27.4.2021 10:01:23.379271
f53c711e 1.003.333 Kč 27.4.2021 10:00:22.476567
fcc71e08 983.333 Kč 27.4.2021 10:00:10.726319

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby225 EX 1820/18
Začátek dražby27.04.2021 10:00
Konec dražby27.04.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání983.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.475.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0182018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

členská práva a povinnosti povinného jako člena bytového družstva Stavební bytové družstvo Vítkovice, včetně spojeného členského práva užívat příslušnou bytovou jednotku

č. 3 (bytová jednotka č. 1540/3), na adrese U Haldy 1540/56, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, o výměře 68,91 m2,

ve II. nadzemním podlaží s dispozici 3+1, v nemovité věci stavbě č.p. 1539 a 1540 - byt. dům, jež je součástí

pozemku p.č. st. 1952,


vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální, pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Hrabůvka, okres Ostrava-město, na listu vlastnictví č. 6231, č. 6230 a č. 1364.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hrabůvka, Část obce, Ostrava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace