Dražba RD v obci Praha okres Čakovice

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 435/20-140
Nejnižší podání 2.937.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 435/20-140
Začátek dražby07.05.2021 09:00
Konec dražby07.05.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání2.937.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.406.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol4352055555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu RD. RD je koncový řadový objekt, který má 1 nadzemní podlaží. V objektu pravděpodobně není vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1950. Základy jsou pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je cihlová, stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytina je plechová a klempířské prvky jsou rovněž plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Podlahovou plochu nebylo možné zaměřit. Pro účely ocenění je podlahová plocha oceňovaného objektu odvozena od zastavěné plochy, která činí 77 m2 , koeficientem 0,75 zohledňujícím předpokládanou tloušťku obvodových a vnitřních stěn. Napojení objektu na inženýrské sítě nebylo možné ověřit. Vzhledem k lokalitě se předpokládá napojení na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci. Rodinný dům se jeví v původním stavu s vyšším opotřebením a bez provedených rekonstrukcí v minulosti. Pro účely ocenění se předpokládá, že stav vnějších částí objektu přibližně odpovídá stavu interiéru. Pozemek je bez porostů a oplocení tvoří zděný plot, samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti v blízkosti objektu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°9'7.32"N 14°31'43.15"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace