Dražba podílu 1/2 zahrady v k.ú. Sokolí

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 03750/12-166
Nejnižší podání 321.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 03750/12-166
Začátek dražby05.05.2021 13:00
Konec dražby05.05.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání321.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)642.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota21.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201203750
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na sousedících travnatých pozemcích nepravidelných tvarů. Příslušenství věcí nemovitých tvoří část oplocení a dřevěná kolna. Součástí věcí nemovitých jsou porosty.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitelé dlužníka mohli své pohledávky přihlásit a požádat o jejich zaplacení rovněž do zahájení prvního dražebního jednání, tj. do 16.12.2020.
Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°13'25.09"N 15°50'6.67"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace