Dražba podílu id. 1/2 pozemků v k.ú. Koblov, okr. Ostrava-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 03301/11-143
Nejnižší podání 55.340 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

e2b76854
55.340 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e2b76854 [priorita 1] 55.340 Kč 6.5.2021 13:30:28.882920

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 03301/11-143
Začátek dražby06.05.2021 13:30
Konec dražby06.05.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání55.340 Kč
Výsledná cena (odhadní)83.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110330111
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 k pozemku p.č. 1572/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1572/2 - ostatní plocha , vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava, okres Ostrava-město, které jsou situovány v okrajové části města Ostrava. Pozemky jsou situovaný v rovinném terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku ve vlastnictví státu, a přes pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Na pozemku p.č. 1572/1 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu města Ostrava jsou pozemky vedeny takto: - pozemek p.č. 1572/1 - „krajinná zeleň“ - pozemek p.č. 1572/2 - „plochy vodní a vodohospodářské“.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Koblov, Část obce, Ostrava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace