Podíl na pozemcích v k.ú. Sádek u Poličky, okr. Svitavy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX59079/13
Nejnižší podání 318.667 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 1

Nejvyšší podání

3e3596a5
318.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3e3596a5 318.667 Kč 2.6.2021 13:52:13.941118

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX59079/13
Začátek dražby02.06.2021 13:00
Konec dražby02.06.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání318.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)478.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota105.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105907913
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2   sestávající z pozemku p.č. St. 180/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Sádek, č.p. 120, rod. dům (LV 290 - NENÍ PŘEDMĚTEM DRAŽBY)), pozemku p.č. 1293/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1299/11 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1299/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1300/6 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1805/7 - ostatní plocha, vše v k.ú. Sádek u Poličky, obec Sádek, okres Svitavy, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Sádek, v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci,na pozemku p.č. 1684/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice. Dle platného územního plánu obce Sádek jsou pozemky vedeny jako:

- pozemek p.č. St. 180/2: „SO - bydlení - smíšené obytné“

- pozemek p.č. 1293/3: „NZ - plochy SNÚ - zemědělské“

- pozemek p.č. 1299/11: „SO - bydlení - smíšené obytné“

- pozemek p.č. 1299/15: „SO - bydlení - smíšené obytné“

- pozemek p.č. 1300/6: „NZ - plochy SNÚ - zemědělské“

- pozemek p.č. 1805/7: „NZ - plochy SNÚ - zemědělské“

Informace získány z internetových stránek obce Sádek. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Na pozemku p.č. St. 180/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt č.p. 120 - rod. dům, který je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem dražby.

203EX59079/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Zákonné předkupní právo vlastníka stavby: rod. dům č.p. 120, Sádek, kód k.ú. 745847 Sádek u Poličky k parcele St. 180/2, kód k.ú. 745847 Sádek u Poličky.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sádek, Obec, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace