Garážové stání v Praze- Hlubočepy, okr. Hlavní město Praha

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX14957/20
Nejnižší podání 306.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 12

Nejvyšší podání

5e0106b0
416.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5e0106b0 416.667 Kč 2.6.2021 13:59:11.580439
145180b3 406.667 Kč 2.6.2021 13:54:57.259044
8add7508 396.667 Kč 2.6.2021 13:54:48.276027
145180b3 386.667 Kč 2.6.2021 13:53:28.122582
8add7508 376.667 Kč 2.6.2021 13:53:15.359678
145180b3 366.667 Kč 2.6.2021 13:52:37.114348
3b8a96ac 356.667 Kč 2.6.2021 13:52:27.291432
145180b3 346.667 Kč 2.6.2021 13:49:25.982514
3b8a96ac 336.667 Kč 2.6.2021 13:48:53.129846
145180b3 326.667 Kč 2.6.2021 13:45:16.481639
3b8a96ac 316.667 Kč 2.6.2021 13:21:04.854190
8add7508 306.667 Kč 2.6.2021 13:04:32.336632

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX14957/20
Začátek dražby02.06.2021 13:00
Konec dražby02.06.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání306.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)460.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota105.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101495720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/281 nemovité věci - jednotky č. 1112/14, způsob využití garáž, v budově č.p. 1112, příslušející k části obce Hlubočepy, na pozemku p.č. 1798/9, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 95540/272272, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3292 a listu vlastnictví č. 3281, vše v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v I. - IV. podzemním podlaží výše uvedeného vyzdívaného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem se čtyřmi podzemními a devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Trnkovo náměstí. Ve městě Praha se nacházejí kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1798/4, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem, na veřejném parkovišti u objektu a na vlastním garážovém stání, které je předmětem ocenění. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 2001. Dle doložených podkladů a místního šetření ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/281 přísluší užívání jednoho garážového stání č. 163, které se nachází ve II. podzemním podlaží uvedeného bytového domu. Garážové stání je určeno pro jedno osobní vozidlo. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění dobrá. 

203EX14957/20 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlubočepy, Část obce, Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace