Podíl na pozemku v k.ú. Malý Újezd, okr. Mělník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX17826/17
Nejnižší podání 21.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 15

Nejvyšší podání

7e9ee0a5
28.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7e9ee0a5 28.333 Kč 9.6.2021 14:08:43.301324
f225e455 [priorita 1] 27.333 Kč 9.6.2021 14:06:22.452019
7e9ee0a5 27.333 Kč 9.6.2021 14:04:11.391671
f225e455 [priorita 1] 26.333 Kč 9.6.2021 14:02:51.359666
7e9ee0a5 26.333 Kč 9.6.2021 14:01:57.389944
f225e455 [priorita 1] 25.333 Kč 9.6.2021 13:59:02.168902
7e9ee0a5 25.333 Kč 9.6.2021 13:58:48.217351
f225e455 [priorita 1] 24.333 Kč 9.6.2021 13:56:10.618206
7e9ee0a5 24.333 Kč 9.6.2021 13:55:51.086516
f225e455 [priorita 1] 23.333 Kč 9.6.2021 13:52:02.744356
8dcd8f84 23.333 Kč 9.6.2021 13:43:13.070597
f225e455 [priorita 1] 22.333 Kč 9.6.2021 13:36:45.741699
8dcd8f84 22.333 Kč 9.6.2021 13:36:26.864308
f225e455 [priorita 1] 21.333 Kč 9.6.2021 13:26:47.099888
8dcd8f84 21.333 Kč 9.6.2021 13:21:32.980941

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX17826/17
Začátek dražby09.06.2021 13:00
Konec dražby09.06.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání21.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)32.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101782617
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k pozemku p.č. 1214 - orná půda o výměře 7.541 m2, v k.ú. Malý Újezd, obec Malý Újezd, okres Mělník, který je situován v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 

203EX17826/17 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Malý Újezd, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace