2. KOLO Zahrada v Kunštátu, okr. Blansko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13339/19-MB2
Nejnižší podání 9.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 17

Nejvyšší podání

21191968
29.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
21191968 29.000 Kč 8.6.2021 9:41:47.501174
46625bc6 28.000 Kč 8.6.2021 9:37:11.654207
a904e36c 27.000 Kč 8.6.2021 9:33:56.770457
46625bc6 26.000 Kč 8.6.2021 9:29:38.834174
a904e36c 25.000 Kč 8.6.2021 9:28:43.811781
46625bc6 24.000 Kč 8.6.2021 9:28:30.716147
a904e36c 23.000 Kč 8.6.2021 9:27:54.022765
46625bc6 21.000 Kč 8.6.2021 9:27:22.124072
a904e36c 20.000 Kč 8.6.2021 9:27:09.414412
46625bc6 18.000 Kč 8.6.2021 9:26:53.007959
a904e36c 17.000 Kč 8.6.2021 9:26:40.362643
46625bc6 14.000 Kč 8.6.2021 9:26:23.329632
a904e36c 13.000 Kč 8.6.2021 9:26:13.205666
46625bc6 12.000 Kč 8.6.2021 9:26:05.117498
a904e36c 11.000 Kč 8.6.2021 9:25:50.473917
46625bc6 10.000 Kč 8.6.2021 9:23:33.264194
a904e36c 9.000 Kč 8.6.2021 9:07:55.478992

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13339/19-MB2
Začátek dražby08.06.2021 09:00
Konec dražby08.06.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání9.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211201097/6800
Variabilní symbol1333919
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Zahrada v Kunštátu, okr. Blansko


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Kunštát, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace