Byt 3+1 v obci Chodov, okr. Sokolov

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 6906/20-205
Nejnižší podání 644.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 6906/20-205
Začátek dražby13.07.2021 10:00
Konec dražby13.07.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání644.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)967.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol690620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku o velikosti 61,6 m2 v obci Chodov, okr. Sokolov. Předmětná nemovitá věc se nachází v centrální části obce, v zástavbě bytových domů. Východně od nemovitosti je situována průmyslová zóna. Nemovitá věc je umístěna cca 400 m od autobusového nádraží. Bytový dům má šest podlaží a skládá se ze dvou hlavních vchodů (dvě čísla popisná). Fasáda domu je zateplena. Střecha je rovná. Okna jsou bílá plastová. Na severní a jižní stěně domu jsou umístěny lodžie. Bytový dům je dle veřejně dostupných informací z RÚIAN připojen na elektrickou energii, veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci i plynovod. Bytový dům je s výtahem. Vytápění je centrální dálkové. Předmětná bytová jednotka je umístěna v části domu s číslem popisným 857, ve které se nachází 17 bytových jednotek. Předmětná jednotka je umístěna ve 4. nadzemním podlaží. K bytové jednotce náleží sklep a lodžie. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Porcelánky 857, Adresa, Chodov, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.