Dražba pozemku s rozestavěnou stavbou rodinného domu v obci Přistoupim, okr. Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150EX 37/21-79
Nejnižší podání 2.760.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 56

Nejvyšší podání

26b019ca
3.350.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
26b019ca 3.350.000 Kč 14.10.2021 9:44:12.302825
cd03421e 3.340.000 Kč 14.10.2021 9:40:27.656876
26b019ca 3.330.000 Kč 14.10.2021 9:35:38.742599
cd03421e 3.320.000 Kč 14.10.2021 9:32:04.378060
26b019ca 3.310.000 Kč 14.10.2021 9:31:35.342975
cd03421e 3.300.000 Kč 14.10.2021 9:27:58.441535
675a73f8 3.290.000 Kč 14.10.2021 9:27:48.678501
cd03421e 3.280.000 Kč 14.10.2021 9:27:40.022077
675a73f8 3.270.000 Kč 14.10.2021 9:27:25.198618
cd03421e 3.260.000 Kč 14.10.2021 9:27:14.528379
675a73f8 3.250.000 Kč 14.10.2021 9:27:06.213323
cd03421e 3.240.000 Kč 14.10.2021 9:26:55.474904
675a73f8 3.230.000 Kč 14.10.2021 9:26:47.993380
cd03421e 3.220.000 Kč 14.10.2021 9:26:34.547281
675a73f8 3.210.000 Kč 14.10.2021 9:26:07.419801
cd03421e 3.200.000 Kč 14.10.2021 9:25:49.749293
675a73f8 3.190.000 Kč 14.10.2021 9:25:36.074531
cd03421e 3.180.000 Kč 14.10.2021 9:25:26.082372
675a73f8 3.170.000 Kč 14.10.2021 9:25:18.969436
cd03421e 3.160.000 Kč 14.10.2021 9:25:09.704945
675a73f8 3.150.000 Kč 14.10.2021 9:25:01.358939
cd03421e 3.140.000 Kč 14.10.2021 9:24:41.596592
675a73f8 3.130.000 Kč 14.10.2021 9:24:34.028829
cd03421e 3.120.000 Kč 14.10.2021 9:24:14.807396
675a73f8 3.110.000 Kč 14.10.2021 9:24:00.984024
cd03421e 3.100.000 Kč 14.10.2021 9:23:39.075038
675a73f8 3.090.000 Kč 14.10.2021 9:23:30.184062
cd03421e 3.080.000 Kč 14.10.2021 9:22:45.218159
675a73f8 3.070.000 Kč 14.10.2021 9:22:38.454126
cd03421e 3.060.000 Kč 14.10.2021 9:22:11.011537
675a73f8 3.050.000 Kč 14.10.2021 9:21:53.220969
cd03421e 3.040.000 Kč 14.10.2021 9:21:31.095171
675a73f8 3.030.000 Kč 14.10.2021 9:21:19.494120
cd03421e 3.020.000 Kč 14.10.2021 9:21:02.184435
675a73f8 3.010.000 Kč 14.10.2021 9:20:47.429654
cd03421e 3.000.000 Kč 14.10.2021 9:20:17.077271
675a73f8 2.990.000 Kč 14.10.2021 9:19:50.559801
cd03421e 2.980.000 Kč 14.10.2021 9:19:38.137884
675a73f8 2.930.000 Kč 14.10.2021 9:19:16.564860
cd03421e 2.920.000 Kč 14.10.2021 9:18:59.455895
675a73f8 2.910.000 Kč 14.10.2021 9:18:34.649737
cd03421e 2.900.000 Kč 14.10.2021 9:18:12.099223
675a73f8 2.890.000 Kč 14.10.2021 9:17:50.674815
cd03421e 2.880.000 Kč 14.10.2021 9:17:41.006666
675a73f8 2.870.000 Kč 14.10.2021 9:17:25.460619
cd03421e 2.860.000 Kč 14.10.2021 9:16:48.189481
675a73f8 2.850.000 Kč 14.10.2021 9:16:29.940692
cd03421e 2.840.000 Kč 14.10.2021 9:15:52.250746
675a73f8 2.830.000 Kč 14.10.2021 9:15:35.431387
cd03421e 2.820.000 Kč 14.10.2021 9:14:31.320509
675a73f8 2.810.000 Kč 14.10.2021 9:14:09.251217
cd03421e 2.800.000 Kč 14.10.2021 9:13:46.844160
675a73f8 2.790.000 Kč 14.10.2021 9:13:30.817061
cd03421e 2.780.000 Kč 14.10.2021 9:06:08.719003
675a73f8 2.770.000 Kč 14.10.2021 9:04:50.880956
cd03421e 2.760.000 Kč 14.10.2021 9:03:58.358533

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150EX 37/21-79
Začátek dražby14.10.2021 09:00
Konec dražby14.10.2021 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Piešťanská
telefon: +420 314 004 554,
tereza.piestanska@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání2.760.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.140.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota270.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100,
Variabilní symbol9993721
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

nemovité věci se nachází v okrese Kolín, v obci Přistoupim, v okrajové části zastavěného území, poblíž silnice č. 12 a rodinného domu č.p. 164. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Vzdálenost k zastávce bus „Přistoupim, rozcestí“ je cca 500 m. Přístup k nemovitým věcem je z komunikace se zpevněným povrchem, pozemku parc.č. 527/1, který je ve vlastnictví obce Přistoupim. V obci Přistoupim je k dispozici pouze základní občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 1 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Českém Brodě, ve vzdálenosti cca 3 km od nemovité věci.

Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. 84/107, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Přistoupim, obec Přistoupim, okres Kolín (LV č. 286), pro účely exekučního řízení.

Znalec při místním šetření zjistil, že pozemek parc.č. 84/107 je k datu ocenění částečně zastavěn, na pozemku se nachází rozestavěná stavba rodinného domu a dále vedlejší stavba (plechový sklad). K datu ocenění nejsou nemovité věci zapsány v Katastru nemovitostí.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

ČEZ Prodej a.s., JUDr. Alan Havlice - soudní exekutor, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Pražská správa sociálního zabezpečení - územní pracoviště Praha 9, Černošková Lenka, Mgr. - soudní exekutorka


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Přistoupim, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace