Byt 4+kk, 93,43 m2 v Praze 10 - Vršovicích - ODROČENO NA NEURČITO

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX229/20-334
Nejnižší podání 4.862.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX229/20-334
Začátek dražby23.09.2021 11:00
Konec dražby23.09.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Mgr. Michal Žďánský
telefon: 244 401 819,
zdansky@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek00:00 - 00:00

Nejnižší podání4.862.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.293.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6059690111/6000
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol2292020
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne 23. září 2021 v 11:00 hod, se odročuje na neurčito.

Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 229/20-334 ze dne 03.08.2021.Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

1) bytová jednotka č. 599/108 zapsaná na listu vlastnictví č. 4949, katastrální území Vršovice, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha;

2) dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 941/32278 na pozemku parc.č. 669 o výměře 655 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) zapsaný na listu vlastnictví č. 1402, katastrální území Vršovice, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha;

3) dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 941/32278 ke stavbě č.p. 599 (bytový dům), stavba stojí na pozemku parc.č.669, zapsaný na listu vlastnictví č. 1206, katastrální území Vršovice, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

 

Bytová jednotka, která je předmětem dražby, se nachází v netypovém zděném bytovém domě, který byl postaven kolem roku 1900, má celkem 6 nadzemních a 1 podzemní podlaží. V části objektu je půda a je zde vybudované obytné podkroví. Společné prostory domu tvoří vstupní prostor, schodiště, výtah a domovní kotelna. Bytový dům je v dobrém stavu a je situovaný v širším centru obce, charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy.

Byt je dispozičně je řešena jako 4+kk o podlahové ploše 93,43 m2. Zahrnuje kuchyňský kout s linkou s vestavěnou troubou a sklokeramickou deskou, 3 pokoje, šatnu, koupelnu s vanou, sprchovým koutem a umyvadlem, samostatné WC s bidetem a umyvadlem. Z hlediska vstupu do objektu z klidnější ulice Žitomírská je byt situován v úrovni 1.NP. Zde jsou okna obou ložnic. Okna obývacího pokoje a pokoje s kuchyňským koutem jsou orientována do rušnější ulice Kodaňská a zde se jedná o úroveň 2.NP. Prostory jsou orientovány na sever a jih.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka nemovitých věcí před dražbou se koná jen na základě žádosti registrovaného dražitele. Žádost o provedení prohlídky je třeba doručit na elektronickou adresu vykonavatel@tvrdkova.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Doživotní věcně břemeno bydlení a užívání bytu, resp. jednotky č. 599/108 v budově čp.p 599 v části obce Vršovice, obec Praha na pozemku parc. č. 669, zapsané na LV 4949 v katastrálním území Vršovice, obec Praha, ve prospěch oprávněné osoby Pavla Rohana, nar. 21.03.1943, Žitomírská 599/38, Vršovice, 101 00 Praha 10, na základě bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 25.04.2006 jehož vklad povolil Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha dne 30.08.2006, číslo řízení V-19155/2006-101, s právními účinky vkladu práva ke dni 26.04.2006. Jiná věcná břemena, výměnky, nájemní práva, pachtovní práva a předkupní práva, které prodejem v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žitomírská 599/38, Adresa, Praha 10 - Vršovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace