Automobil VOLKSWAGEN TOUAREG

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 227 DD 02/21-2
Nejnižší podání 363.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 19
Počet podání 0

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby227 DD 02/21-2
Začátek dražby21.09.2021 10:00
Konec dražby21.09.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Martin Kubena
Cejl 107, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Kubena
mobil: 605495881
info@exekutorkubena.cz


Nejnižší podání363.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)363.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka297080397/0300
Variabilní symbol2270221
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace:

- stav vozidla odpovídá stáří a nájezdu

- stav tachometru: 205xxx km

- pohon 4 x 4

- doklady: velký a malý technický průkaz

- výbava: vyhřívaná sedadla, tempomat, přední a zadní parkovací senzory, automatická dvouzónová klimatizace.

Další informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č.ú. 297080397/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2270221, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejím vlastníkem, a to po telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu pověřeného předáním movité věci – tel. +420 605 495 881 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12. Při převzetí vydražené movité věci bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené movité věci se uskuteční dne 14.9.2021 od 10 do 11 hod. na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to pouze pro předem zaregistrované zájemce. Registraci k obhlídce lze provést přes e-mail: info@exekutorkubena.cz. V případě, že se na obhlídku nezaregistruje žádný zájemce, obhlídka se neuskuteční!


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Adresa, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace