Automobil Alfa Romeo - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 3/21-6
Nejnižší podání 25.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 13
Počet podání 39

Nejvyšší podání

4f117f26
35.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4f117f26 35.000 Kč 5.10.2021 11:18:38.968546
b734f65f 34.600 Kč 5.10.2021 11:18:21.680809
4f117f26 34.400 Kč 5.10.2021 11:13:44.782911
b734f65f 34.200 Kč 5.10.2021 11:13:23.654247
4f117f26 34.000 Kč 5.10.2021 11:09:13.703830
b734f65f 33.800 Kč 5.10.2021 11:09:03.146612
4f117f26 33.600 Kč 5.10.2021 11:04:22.885388
b734f65f 33.400 Kč 5.10.2021 10:59:38.573086
4f117f26 33.200 Kč 5.10.2021 10:58:29.485647
b734f65f 33.000 Kč 5.10.2021 10:54:14.666637
4f117f26 32.800 Kč 5.10.2021 10:53:54.473576
b734f65f 32.600 Kč 5.10.2021 10:53:17.119761
4f117f26 32.400 Kč 5.10.2021 10:52:58.714149
b734f65f 32.200 Kč 5.10.2021 10:51:37.602553
4f117f26 32.000 Kč 5.10.2021 10:50:53.358997
b734f65f 31.600 Kč 5.10.2021 10:50:35.889907
4f117f26 31.400 Kč 5.10.2021 10:48:38.880130
b734f65f 31.200 Kč 5.10.2021 10:48:15.302441
4f117f26 31.000 Kč 5.10.2021 10:45:58.829645
b734f65f 30.400 Kč 5.10.2021 10:45:28.232457
4f117f26 30.200 Kč 5.10.2021 10:43:48.831450
b734f65f 30.000 Kč 5.10.2021 10:43:08.350492
4f117f26 28.200 Kč 5.10.2021 10:42:35.237402
b734f65f 28.000 Kč 5.10.2021 10:39:21.790834
4f117f26 27.800 Kč 5.10.2021 10:38:35.197211
b734f65f 27.600 Kč 5.10.2021 10:38:00.573600
4f117f26 27.400 Kč 5.10.2021 10:36:40.058788
b734f65f 27.200 Kč 5.10.2021 10:35:07.340705
4f117f26 27.000 Kč 5.10.2021 10:32:03.868231
b734f65f 26.800 Kč 5.10.2021 10:31:46.390997
4f117f26 26.600 Kč 5.10.2021 10:31:05.281570
b734f65f 26.400 Kč 5.10.2021 10:30:38.931126
4f117f26 26.200 Kč 5.10.2021 10:30:14.331031
b734f65f 26.000 Kč 5.10.2021 10:29:57.881176
4f117f26 25.800 Kč 5.10.2021 10:29:27.336748
b734f65f 25.600 Kč 5.10.2021 10:28:48.951192
4f117f26 25.400 Kč 5.10.2021 10:28:02.721818
b734f65f 25.200 Kč 5.10.2021 10:25:26.081377
4f117f26 25.000 Kč 5.10.2021 10:00:16.794450

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 3/21-6
Začátek dražby05.10.2021 10:00
Konec dražby05.10.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání25.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 321006, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází
mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 14.10.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 30.9.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.