Dražba tří bytových jednotek (2+1, 2+1 a 1+1), tvořící celek třípodlažního koncového řadového domu v Hodolanech - Olomouc

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 ED 15/21-4
Nejnižší podání 8.900.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby158 ED 15/21-4
Začátek dražby14.10.2021 09:30
Konec dražby14.10.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání8.900.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.545.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol1001521
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o tři bytové jednotky (2+1, 2+1 a 1+1), tvořící celek třípodlažního koncového řadového bytového domu č.p. 781 v ulici Holická, Olomouc - Hodolany, s velkou zahradou, umožňující různorodé využití. Podrobný popis nemovitosti je obsažen ve znaleckém posudku znalce Ing. Slavomíra Černého č. 4346/64/2021.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Holická 781/33, Adresa, Olomouc - Hodolany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace