Pozemky vodní plochy, k. ú. Bubovice u Březnice - 1. část

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 9936/19-3683
Nejnižší podání 2.250 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 9936/19-3683
Začátek dražby15.10.2021 10:00
Konec dražby15.10.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání2.250 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol993619
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem této dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemkům vodní plochy celkem o velikosti 554 m2 v k.ú. Bubovice u Březnice, obec Volenice, okres Příbram. Nemovité věci se nachází západně od zastavěného území obce Bubovice. V okolí pozemků se nachází především zemědělské pozemky. Pozemky spolu přímo nesousedí a netvoří jeden funkční celek. Podle provedeného místního šetření se jedná o tři pozemky, které tvoří koryto vodního toku, konkrétně Bubovického potoka.

Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Předmětem dražby je rovněž druhá polovina uvedených pozemků, přičemž tato se koná ve stejný čas a na stejném dražebním portálu (Pozemky vodní plochy, k.ú. Bubovice u Březnice - 2. část). Účastí v obou dražbách je tedy možné nabýt nemovité věci jako celek.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

zřídit a provozovat vvtl. plynovod DN 300 st. č. 6005 s oprávněním pro: NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 27260364, s povinností vztahující se k pozemku parc. č. 630/15, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o věcném břemeni V3 3716/2000


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°32'57.13"N 13°55'25.29"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.