Podíl na rodinném domě v obci Habrovany, okr. Vyškov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX26874/15
Nejnižší podání 300.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 12

Nejvyšší podání

22883dd2
410.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
22883dd2 410.000 Kč 18.11.2021 13:52:04.102428
93042788 400.000 Kč 18.11.2021 13:51:15.635948
22883dd2 390.000 Kč 18.11.2021 13:50:57.487698
93042788 380.000 Kč 18.11.2021 13:19:15.286109
a6503203 370.000 Kč 18.11.2021 13:19:01.830789
93042788 360.000 Kč 18.11.2021 13:09:50.021551
7b9a0b48 350.000 Kč 18.11.2021 13:09:04.613971
93042788 340.000 Kč 18.11.2021 13:08:50.653537
7b9a0b48 330.000 Kč 18.11.2021 13:08:38.977717
93042788 320.000 Kč 18.11.2021 13:06:48.911104
7b9a0b48 310.000 Kč 18.11.2021 13:03:00.333899
22883dd2 300.000 Kč 18.11.2021 13:01:20.577868

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX26874/15
Začátek dražby18.11.2021 13:00
Konec dražby18.11.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání300.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)450.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102687415
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního rodinného domu ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Habrovany, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 730/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ se v obci Habrovany nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

203EX26874/15, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Pro prohlídku nemovitosti lze kontaktovat spoluvlastníka nemovitosti, pana Jiřího Doupovce, na tel. 605783675,


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Habrovany 67, Adresa, Habrovany, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace