Podíl na stavbě v obci Vrbovec, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX13639/17
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

613089d0
20.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
613089d0 20.000 Kč 24.11.2021 13:00:19.273699

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX13639/17
Začátek dražby24.11.2021 13:00
Konec dražby24.11.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101363917
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k objektu (bez pozemku). Jedná se o přízemní zděný objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části obce Vrbovec, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Objekt je situovaný v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1840 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1839 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vrbovec, č.p. 146, 671 24 Vrbovec. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 43 m od předmětu ocenění. Objekt je pravděpodobně napojen na elektro. Dle informací ČSÚ v obci Vrbovec se dále nacházejí tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). 

203EX13639/17 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Zákonné předkupní právo vlastníka parcely p.č. 1807, kód k.ú. 786128 Vrbovec, LV 10002 ke stavbě: zem. stav. bez č.p./č.e., kód k.ú. 786128 Vrbovec, LV 281.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vrbovec, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace