Podíl na rodinném domě v obci Dubí, okr. Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX18129/12
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 18

Nejvyšší podání

526292c2
111.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
526292c2 111.000 Kč 1.12.2021 14:11:44.475861
7c02ae94 108.000 Kč 1.12.2021 14:11:34.037229
526292c2 105.000 Kč 1.12.2021 14:08:48.741521
7c02ae94 102.000 Kč 1.12.2021 14:08:31.793406
526292c2 99.000 Kč 1.12.2021 14:07:41.754735
7c02ae94 96.000 Kč 1.12.2021 14:07:09.653795
526292c2 93.000 Kč 1.12.2021 14:06:30.736575
7c02ae94 90.000 Kč 1.12.2021 14:06:16.635847
526292c2 87.000 Kč 1.12.2021 14:05:44.595113
7c02ae94 84.000 Kč 1.12.2021 14:05:27.288268
526292c2 81.000 Kč 1.12.2021 14:00:34.914038
b9240c65 78.000 Kč 1.12.2021 14:00:16.225799
526292c2 75.000 Kč 1.12.2021 13:55:52.594498
7c02ae94 72.000 Kč 1.12.2021 13:55:30.808137
526292c2 69.000 Kč 1.12.2021 13:54:52.401740
b9240c65 66.000 Kč 1.12.2021 13:52:07.093626
7c02ae94 63.000 Kč 1.12.2021 13:29:35.656866
526292c2 60.000 Kč 1.12.2021 13:00:14.036467

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX18129/12
Začátek dražby01.12.2021 13:00
Konec dražby01.12.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota28.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101812912
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6. Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Dubí, v místní části s názvem Běhánky, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Dubská 34/21, 417 02 Dubí - Běhánky. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace) a teoreticky také na vlastním pozemku (nutno odstranit betonovou opěrnou zídku při uliční komunikaci na pozemku p.č. 486/2 nebo stromoví při komunikaci na pozemku p.č. 634). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 486/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem a dále přes pozemek p.č. 527 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Druhá možnost přístupu je po veřejné komunikaci na pozemku p.č. 634 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí. Dle informací ČSÚ ve městě Dubí se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech značně zanedbaná. V průběhu životnosti byla pravděpodobně provedena výměna žlabů a svodů za nové. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

203EX18129/12 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dubská 34/21, Adresa, Dubí - Běhánky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace