Pozemky v k.ú. Horní Bečva, okr. Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX29906/13-734
Nejnižší podání 40.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 19

Nejvyšší podání

59bbcf91
74.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
59bbcf91 74.667 Kč 1.12.2021 14:32:03.975014
fa21e2c6 73.667 Kč 1.12.2021 14:28:07.933223
59bbcf91 72.667 Kč 1.12.2021 14:24:11.907890
fa21e2c6 67.667 Kč 1.12.2021 14:21:47.694937
59bbcf91 66.667 Kč 1.12.2021 14:18:35.598799
cc3bb45b 61.667 Kč 1.12.2021 14:18:12.671860
59bbcf91 60.667 Kč 1.12.2021 14:17:14.665867
fa21e2c6 59.667 Kč 1.12.2021 14:17:07.786813
59bbcf91 58.667 Kč 1.12.2021 14:12:57.078006
fa21e2c6 57.667 Kč 1.12.2021 14:12:34.215405
59bbcf91 56.667 Kč 1.12.2021 14:09:10.567703
cc3bb45b 51.667 Kč 1.12.2021 14:08:46.522564
fa21e2c6 50.667 Kč 1.12.2021 14:03:58.680965
59bbcf91 49.667 Kč 1.12.2021 14:01:10.640704
cc3bb45b 44.667 Kč 1.12.2021 14:00:44.741615
fa21e2c6 43.667 Kč 1.12.2021 13:59:45.246543
59bbcf91 42.667 Kč 1.12.2021 13:57:17.868938
cc3bb45b 41.667 Kč 1.12.2021 13:37:35.197207
fa21e2c6 40.667 Kč 1.12.2021 13:11:36.921359

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX29906/13-734
Začátek dražby01.12.2021 13:00
Konec dražby01.12.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání40.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)61.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.400 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102990613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženými pozemky jsou p.č. 566/2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 566/7 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 574 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 575 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 576 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Horní Bečva, obec Horní Bečva, okres Vsetín, které jsou situovány mimo zastavěnou část obce Horní Bečva, jsou situovány ve sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. 

203EX29906/13-734 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní Bečva, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace