Rodinný dům s pozemky v obci Chýnov, okr. Tábor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX46996/11
Nejnižší podání 1.301.333 Kč
Minimální příhoz 15.000 Kč
Počet účastníků 15
Počet podání 62

Nejvyšší podání

19833ff3
2.937.715 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
19833ff3 2.937.715 Kč 1.12.2021 14:05:33.745634
665c67d8 2.922.715 Kč 1.12.2021 14:04:45.973529
19833ff3 2.907.715 Kč 1.12.2021 14:01:48.446661
665c67d8 2.892.715 Kč 1.12.2021 14:01:39.141949
19833ff3 2.877.715 Kč 1.12.2021 14:01:21.925083
665c67d8 2.862.715 Kč 1.12.2021 14:00:52.607379
19833ff3 2.847.715 Kč 1.12.2021 14:00:08.967281
665c67d8 2.832.715 Kč 1.12.2021 13:59:38.107676
19833ff3 2.817.715 Kč 1.12.2021 13:59:24.834617
665c67d8 2.802.715 Kč 1.12.2021 13:59:10.992082
19833ff3 2.752.715 Kč 1.12.2021 13:58:34.914530
665c67d8 2.737.715 Kč 1.12.2021 13:56:49.511752
19833ff3 2.622.715 Kč 1.12.2021 13:56:35.261099
665c67d8 2.607.715 Kč 1.12.2021 13:56:26.143130
19833ff3 2.592.715 Kč 1.12.2021 13:55:09.973709
665c67d8 2.577.715 Kč 1.12.2021 13:52:23.176822
19833ff3 2.502.715 Kč 1.12.2021 13:51:58.683694
665c67d8 2.487.715 Kč 1.12.2021 13:51:45.819007
19833ff3 2.437.715 Kč 1.12.2021 13:47:09.266080
665c67d8 2.422.715 Kč 1.12.2021 13:46:49.858027
eb163996 2.275.715 Kč 1.12.2021 13:46:36.836089
665c67d8 2.260.715 Kč 1.12.2021 13:46:30.539488
eb163996 2.245.715 Kč 1.12.2021 13:46:26.897689
665c67d8 2.230.715 Kč 1.12.2021 13:46:21.789230
eb163996 2.215.715 Kč 1.12.2021 13:46:16.039564
665c67d8 2.200.715 Kč 1.12.2021 13:46:10.239157
eb163996 2.185.715 Kč 1.12.2021 13:46:05.069376
665c67d8 2.170.715 Kč 1.12.2021 13:45:58.680153
eb163996 2.155.715 Kč 1.12.2021 13:45:52.162044
665c67d8 2.140.715 Kč 1.12.2021 13:45:45.927722
eb163996 2.125.715 Kč 1.12.2021 13:45:39.267594
665c67d8 2.110.715 Kč 1.12.2021 13:45:26.072457
eb163996 2.075.000 Kč 1.12.2021 13:45:02.902902
19833ff3 2.060.000 Kč 1.12.2021 13:44:55.093047
eb163996 2.045.000 Kč 1.12.2021 13:41:58.877657
19833ff3 2.030.000 Kč 1.12.2021 13:41:39.993593
eb163996 2.015.000 Kč 1.12.2021 13:37:16.804305
665c67d8 2.000.000 Kč 1.12.2021 13:36:29.514530
eb163996 1.820.000 Kč 1.12.2021 13:32:13.020675
147f1ccc 1.805.000 Kč 1.12.2021 13:32:03.206052
eb163996 1.790.000 Kč 1.12.2021 13:28:17.485437
19833ff3 1.775.000 Kč 1.12.2021 13:28:03.509200
eb163996 1.760.000 Kč 1.12.2021 13:26:20.004126
147f1ccc 1.745.000 Kč 1.12.2021 13:25:50.318051
eb163996 1.730.000 Kč 1.12.2021 13:22:29.366482
3504f510 1.715.000 Kč 1.12.2021 13:21:57.128596
ce4a4c56 1.700.000 Kč 1.12.2021 13:21:26.510566
eb163996 1.595.000 Kč 1.12.2021 13:17:35.812537
147f1ccc 1.580.000 Kč 1.12.2021 13:17:22.756631
eb163996 1.565.000 Kč 1.12.2021 13:15:18.505561
147f1ccc 1.550.000 Kč 1.12.2021 13:14:45.175396
eb163996 1.535.000 Kč 1.12.2021 13:14:26.394501
3f2d7756 1.520.000 Kč 1.12.2021 13:14:05.318088
ff9b247c 1.505.000 Kč 1.12.2021 13:13:40.659114
eb163996 1.490.000 Kč 1.12.2021 13:10:56.724824
e3676eef 1.475.000 Kč 1.12.2021 13:10:03.184711
eb163996 1.460.000 Kč 1.12.2021 13:06:19.628895
ff9b247c 1.445.000 Kč 1.12.2021 13:05:55.823975
3504f510 1.430.000 Kč 1.12.2021 13:04:28.283887
eb163996 1.415.000 Kč 1.12.2021 13:03:03.703263
ce4a4c56 1.400.000 Kč 1.12.2021 13:01:52.765542
3504f510 1.301.333 Kč 1.12.2021 13:00:40.500767

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX46996/11
Začátek dražby01.12.2021 13:00
Konec dražby01.12.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.301.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.952.000 Kč
Minimální výše příhozu15.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104699611
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt bydlení s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Chýnov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Černovická 64, 391 55 Chýnov. Parkování je možné ve vlastní garáži (po zřízení vjezdových vrat) a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1422/5 - ostatní plocha a p.č. 1422/27 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 1422/11 - zahrada a p.č. 1422/7 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 10 m od předmětu ocenění. Druhou možností přístupu je veřejná, nezpevněná komunikace na pozemku p.č. 1429/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V průběhu životnosti bylo provedeno částečné zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

Pozemek p.č. 202/13 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 202/15 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 203/1 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 203/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Chýnov u Tábora, obec Chýnov, okres Tábor, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města, v jižní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1429/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov, kdy pozemky p.č. 202/15 a p.č. 203/2 jsou navíc přístupné přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Více informací ve znaleckém posudku.

203EX46996/11 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Černovická 64, Adresa, Chýnov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace