Dražba lesních pozemků v obci Horušice, okres Kutná Hora

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 16176/20
Nejnižší podání 62.580 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 14

Nejvyšší podání

90180e77
172.580 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
90180e77 172.580 Kč 18.11.2021 13:59:55.470719
926f4098 157.580 Kč 18.11.2021 13:59:27.706357
90180e77 152.580 Kč 18.11.2021 13:46:45.359649
8cef15e2 137.580 Kč 18.11.2021 13:44:58.278991
e78c8c1f 132.580 Kč 18.11.2021 13:43:39.090153
90180e77 127.580 Kč 18.11.2021 13:38:05.193299
e78c8c1f 102.580 Kč 18.11.2021 13:37:49.716940
90180e77 97.580 Kč 18.11.2021 13:36:46.657455
e78c8c1f 92.580 Kč 18.11.2021 13:35:10.282374
90180e77 87.580 Kč 18.11.2021 13:34:35.843758
e78c8c1f 77.580 Kč 18.11.2021 13:33:50.541766
90180e77 72.580 Kč 18.11.2021 13:33:15.649614
e78c8c1f 67.580 Kč 18.11.2021 13:30:36.580083
926f4098 62.580 Kč 18.11.2021 13:30:08.848326

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 16176/20
Začátek dražby18.11.2021 13:30
Konec dražby18.11.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání62.580 Kč
Výsledná cena (odhadní)92.370 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111617620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 1291 - lesní pozemek, o výměře 2.651 m2, a pozemku p.č. 1505 - lesní pozemek, o výměře 5.381 m2, vše v k.ú. a obci Horušice, okres Kutná Hora. Pozemek p.č. 1291 se nachází severně od obce Horušice u lokality mzv. Lesní olšina, pozemek p.č. 1505 se nachází východně od obce Horušice u lokality mzv. U Růžanské doliny. Jedná se o okrajové parcely komplexu lesa s návazností na zemědělský půdní fond, parcely jsou poměrně dobře vylišitelné, přístupné a částečně i stabilizované. Podrobné informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°59'46"N 15°26'23.76"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace