Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 orné půdy, k.ú. Švihov u Rakovníka

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 9666/10-235
Nejnižší podání 16.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 22

Nejvyšší podání

a82a0aaa
41.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a82a0aaa 41.000 Kč 30.11.2021 10:56:33.426897
17486dd1 40.000 Kč 30.11.2021 10:56:22.669139
a82a0aaa 39.000 Kč 30.11.2021 10:51:32.212794
17486dd1 38.000 Kč 30.11.2021 10:49:43.952791
a82a0aaa 37.000 Kč 30.11.2021 10:44:57.596558
890a3cc6 32.000 Kč 30.11.2021 10:42:47.834610
a82a0aaa 31.000 Kč 30.11.2021 10:39:38.032191
c660caa2 30.000 Kč 30.11.2021 10:36:09.870880
a82a0aaa 29.000 Kč 30.11.2021 10:35:27.315876
c660caa2 28.000 Kč 30.11.2021 10:32:02.919620
17486dd1 27.000 Kč 30.11.2021 10:29:33.241074
a82a0aaa 26.000 Kč 30.11.2021 10:26:13.263467
c660caa2 25.000 Kč 30.11.2021 10:11:42.771213
890a3cc6 24.000 Kč 30.11.2021 10:10:00.383284
a82a0aaa 23.000 Kč 30.11.2021 10:09:50.348997
c660caa2 22.000 Kč 30.11.2021 10:07:41.698158
fa5f2eaa 21.000 Kč 30.11.2021 10:05:59.493452
c660caa2 20.000 Kč 30.11.2021 10:04:52.140053
890a3cc6 19.000 Kč 30.11.2021 10:02:28.311616
c660caa2 18.000 Kč 30.11.2021 10:01:35.813250
890a3cc6 17.000 Kč 30.11.2021 10:01:09.776464
c660caa2 16.000 Kč 30.11.2021 10:00:36.389926

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 9666/10-235
Začátek dražby30.11.2021 10:00
Konec dražby30.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání16.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0966610
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemky se nacházejí cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Švihov. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 5 425 m2. Soubor pozemků není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Dražený podíl představuje velikost id. 1/4.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Švihov ev. č. 2, Adresa, Švihov, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.