Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 ostatní plochy a zahrady, k.ú. Mšeno nad Nisou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 7351/20-025
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 24

Nejvyšší podání

9b5fff0d
45.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9b5fff0d [priorita 1] 45.000 Kč 23.11.2021 10:49:13.208907
979a425c 45.000 Kč 23.11.2021 10:48:39.939181
9b5fff0d [priorita 1] 44.000 Kč 23.11.2021 10:48:20.633262
979a425c 44.000 Kč 23.11.2021 10:43:35.653724
9b5fff0d [priorita 1] 43.000 Kč 23.11.2021 10:43:15.166856
979a425c 43.000 Kč 23.11.2021 10:41:20.765763
6f54b3b6 40.000 Kč 23.11.2021 10:40:36.668599
979a425c 39.000 Kč 23.11.2021 10:37:20.686733
6f54b3b6 38.000 Kč 23.11.2021 10:37:07.989832
979a425c 37.000 Kč 23.11.2021 10:34:06.221902
66952cd2 36.000 Kč 23.11.2021 10:33:57.763793
979a425c 35.000 Kč 23.11.2021 10:32:07.972214
66952cd2 34.000 Kč 23.11.2021 10:31:57.503829
6f54b3b6 33.000 Kč 23.11.2021 10:31:38.703469
66952cd2 32.000 Kč 23.11.2021 10:30:33.081624
979a425c 24.000 Kč 23.11.2021 10:29:39.812070
9b5fff0d [priorita 1] 23.000 Kč 23.11.2021 10:29:13.994671
44ebea14 23.000 Kč 23.11.2021 10:29:05.797606
979a425c 22.000 Kč 23.11.2021 10:26:52.742477
66952cd2 21.000 Kč 23.11.2021 10:25:38.260313
979a425c 13.000 Kč 23.11.2021 10:25:28.995732
44ebea14 12.000 Kč 23.11.2021 10:23:19.862889
979a425c 11.000 Kč 23.11.2021 10:20:51.645190
9b5fff0d [priorita 1] 10.000 Kč 23.11.2021 10:12:41.032027

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 7351/20-025
Začátek dražby23.11.2021 10:00
Konec dražby23.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0735120
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky se nacházejí cca ve středu zastavěné městské části Mšeno nad Nisou. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha zahrada o výměře 735 m2. Na pozemcích parc. č. 2134/3, parc. č. 685 a části pozemku parc. č. 684 se nachází zpevněná komunikace. Na travnatých pozemcích parc. č. 682, parc. č. 683 a části pozemku parc. č. 684 se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky udržované. K pozemkům vede zpevněná komunikace s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 690/2, který je ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Dražený podíl je o velikosti id. 1/8 nemovité věci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hluboká 4591/10, Adresa, Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace