Automobil Škoda Fabia sedan - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1878/21-38
Nejnižší podání 13.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 25
Počet podání 34

Nejvyšší podání

4b8b9918
20.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4b8b9918 20.600 Kč 7.12.2021 13:45:05.270600
1499acc8 20.400 Kč 7.12.2021 13:44:32.565593
4b8b9918 20.000 Kč 7.12.2021 13:43:12.737195
1499acc8 19.800 Kč 7.12.2021 13:43:00.993501
4b8b9918 19.200 Kč 7.12.2021 13:42:41.209438
8ecf8ed1 19.000 Kč 7.12.2021 13:41:15.108614
4b8b9918 18.800 Kč 7.12.2021 13:40:11.696414
8ecf8ed1 18.600 Kč 7.12.2021 13:36:01.833412
bff30dee 18.400 Kč 7.12.2021 13:34:25.771947
4b8b9918 18.200 Kč 7.12.2021 13:29:37.534076
bff30dee 18.000 Kč 7.12.2021 13:29:25.815759
a46f993a 17.800 Kč 7.12.2021 13:29:09.756952
bff30dee 17.600 Kč 7.12.2021 13:28:39.328071
4b8b9918 17.400 Kč 7.12.2021 13:27:42.209388
bff30dee 17.200 Kč 7.12.2021 13:26:59.567061
4b8b9918 17.000 Kč 7.12.2021 13:26:32.728404
bff30dee 16.800 Kč 7.12.2021 13:26:21.192908
4b8b9918 16.600 Kč 7.12.2021 13:25:51.891774
bff30dee 16.400 Kč 7.12.2021 13:25:45.933452
4b8b9918 16.200 Kč 7.12.2021 13:25:34.607201
2e8df0a5 16.000 Kč 7.12.2021 13:25:27.847505
4b8b9918 15.800 Kč 7.12.2021 13:25:23.141269
be087f1b 15.600 Kč 7.12.2021 13:25:11.758484
bff30dee 15.400 Kč 7.12.2021 13:24:19.010406
a46f993a 15.200 Kč 7.12.2021 13:24:08.347452
4b8b9918 15.000 Kč 7.12.2021 13:23:48.238081
bff30dee 14.800 Kč 7.12.2021 13:22:00.395027
4b8b9918 14.600 Kč 7.12.2021 13:18:01.692688
bff30dee 14.400 Kč 7.12.2021 13:17:28.310392
4b8b9918 14.200 Kč 7.12.2021 13:14:34.853726
bff30dee 14.000 Kč 7.12.2021 13:13:52.599658
8ecf8ed1 13.400 Kč 7.12.2021 13:13:36.846653
bff30dee 13.200 Kč 7.12.2021 13:12:07.810998
a46f993a 13.000 Kč 7.12.2021 13:11:56.677940

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1878/21-38
Začátek dražby07.12.2021 13:00
Konec dražby07.12.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání13.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2101878038, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, dne 14.12.2021, a to po předchozí telefonické domluvě se
zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude
vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 30.11.2021 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Adresa, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace