Přívěsný vozík VEZEKO VARIO A s plachtou - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 14/21-4
Nejnižší podání 9.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 33
Počet podání 44

Nejvyšší podání

ccc84b63
15.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ccc84b63 15.000 Kč 30.11.2021 10:36:53.596092
be97e8d7 14.000 Kč 30.11.2021 10:36:11.000846
1cc10e43 13.550 Kč 30.11.2021 10:35:42.191089
a7544972 13.500 Kč 30.11.2021 10:35:26.258992
1cc10e43 13.350 Kč 30.11.2021 10:35:05.165740
a7544972 13.300 Kč 30.11.2021 10:34:54.330307
1cc10e43 13.050 Kč 30.11.2021 10:34:45.887144
be97e8d7 13.000 Kč 30.11.2021 10:34:34.760007
1cc10e43 12.900 Kč 30.11.2021 10:33:36.235681
a7544972 12.850 Kč 30.11.2021 10:32:58.120224
1cc10e43 12.800 Kč 30.11.2021 10:32:46.757580
ccc84b63 12.750 Kč 30.11.2021 10:32:15.124001
a7544972 12.700 Kč 30.11.2021 10:30:29.937552
be97e8d7 12.650 Kč 30.11.2021 10:30:19.609141
a7544972 12.600 Kč 30.11.2021 10:29:50.746403
ccc84b63 12.550 Kč 30.11.2021 10:29:33.796583
be97e8d7 11.550 Kč 30.11.2021 10:29:12.042968
a7544972 11.500 Kč 30.11.2021 10:29:00.205432
be97e8d7 11.300 Kč 30.11.2021 10:27:56.169840
7d22ff2f 11.250 Kč 30.11.2021 10:27:50.306194
be97e8d7 11.200 Kč 30.11.2021 10:27:43.926358
1cc10e43 11.150 Kč 30.11.2021 10:27:26.543506
7d22ff2f 11.100 Kč 30.11.2021 10:27:11.788512
1cc10e43 11.050 Kč 30.11.2021 10:27:04.854496
ccc84b63 11.000 Kč 30.11.2021 10:26:50.369533
7d22ff2f 10.600 Kč 30.11.2021 10:26:35.332278
ccc84b63 10.550 Kč 30.11.2021 10:26:18.159111
be97e8d7 10.500 Kč 30.11.2021 10:26:12.812856
1cc10e43 10.250 Kč 30.11.2021 10:25:59.733629
be97e8d7 10.200 Kč 30.11.2021 10:25:40.031704
1cc10e43 10.150 Kč 30.11.2021 10:25:31.910079
be97e8d7 10.100 Kč 30.11.2021 10:25:22.169461
ccc84b63 10.050 Kč 30.11.2021 10:24:46.600888
be97e8d7 10.000 Kč 30.11.2021 10:12:47.526068
7d22ff2f 9.550 Kč 30.11.2021 10:12:16.681500
1cc10e43 9.500 Kč 30.11.2021 10:12:10.048999
7d22ff2f 9.450 Kč 30.11.2021 10:12:02.192476
be97e8d7 9.400 Kč 30.11.2021 10:11:56.168954
1cc10e43 9.300 Kč 30.11.2021 10:10:23.689936
7d22ff2f 9.250 Kč 30.11.2021 10:09:55.675087
d7af7008 9.200 Kč 30.11.2021 10:09:45.396561
7d22ff2f 9.150 Kč 30.11.2021 10:09:10.593369
be97e8d7 9.100 Kč 30.11.2021 10:04:38.921480
e251e674 9.000 Kč 30.11.2021 10:01:10.934539

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 14/21-4
Začátek dražby30.11.2021 10:00
Konec dražby30.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání9.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1421004, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 9.12.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 25.11.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.