Podíl 1/12 pozemky Karlovec, okres Bruntál

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12592/09-MG
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 26

Nejvyšší podání

b4e3ce5e
90.765 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b4e3ce5e 90.765 Kč 7.12.2021 9:46:24.229978
49b48a90 86.321 Kč 7.12.2021 9:41:54.210356
b4e3ce5e 85.321 Kč 7.12.2021 9:39:06.832642
49b48a90 81.000 Kč 7.12.2021 9:34:25.065174
df9e7ca0 80.000 Kč 7.12.2021 9:34:12.884324
49b48a90 79.000 Kč 7.12.2021 9:33:58.917050
df9e7ca0 78.000 Kč 7.12.2021 9:33:45.409402
49b48a90 77.000 Kč 7.12.2021 9:32:04.973422
df9e7ca0 76.000 Kč 7.12.2021 9:31:54.761744
49b48a90 75.000 Kč 7.12.2021 9:30:54.275457
df9e7ca0 70.000 Kč 7.12.2021 9:30:21.533219
e4f3b7c6 67.000 Kč 7.12.2021 9:30:00.118450
df9e7ca0 66.000 Kč 7.12.2021 9:29:43.680663
49b48a90 62.000 Kč 7.12.2021 9:29:22.902087
df9e7ca0 61.000 Kč 7.12.2021 9:28:48.903569
49b48a90 41.000 Kč 7.12.2021 9:28:16.775693
293f40c7 40.000 Kč 7.12.2021 9:27:58.420890
49b48a90 38.000 Kč 7.12.2021 9:26:56.017693
293f40c7 37.000 Kč 7.12.2021 9:26:49.381349
49b48a90 36.000 Kč 7.12.2021 9:25:54.773669
293f40c7 35.000 Kč 7.12.2021 9:25:45.448890
49b48a90 34.000 Kč 7.12.2021 9:23:04.708172
293f40c7 33.000 Kč 7.12.2021 9:20:53.130265
e4f3b7c6 32.000 Kč 7.12.2021 9:17:37.390982
293f40c7 31.000 Kč 7.12.2021 9:01:27.566080
49b48a90 30.000 Kč 7.12.2021 9:00:12.057711

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12592/09-MG
Začátek dražby07.12.2021 09:00
Konec dražby07.12.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184880/6800
Variabilní symbol1259209
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 nemovité věci - pozemek p.č. 374 - trvalý travní porost, v k.ú. Karlovec, obec Bruntál, okres Bruntál, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je součástí zemědělských honů.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, práv. zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, AK G legal, s.r.o., IČ: 020 00 768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, ve výši 45.488,99 Kč, 4. skupina, pořadí ke dni doručení exekučního návrhu exekutorovi, tj. 07.10.2020

 Přihláška č.l. 284 doručena dne 02.12.2021


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Karlovec, Část obce, Bruntál, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace