OPAKOVANÁ: Podíl 1/3 pozemků Znojmo

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 14 dnů 5 hodin 9 minut 42 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 14687/11-MG
Nejnižší podání 47.500 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 14687/11-MG
Začátek dražby11.01.2022 09:00
Konec dražby11.01.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání47.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)95.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185090/6800
Variabilní symbol1468711
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

pozemky parc.č. 690, 691/1, 691/2, 691/3 se nacházejí za rodinným domem č.p. 87 a jsou využívané jako zahrada za rodinným domem, na pozemku parc.č. 691/2 se nachází zemní sklep, pozemek parc.č. 2279 se nachází na okraji zastavěného území místní části a je neudržovaný, zatravněný bez využití. Dle platného územního plánu města je pozemek parc.č. 691/3 veden v ploše B/d1 – plochy bydlení a pozemky parc.č. 690, 691/1, 691/2 v návrhové ploše N – plochy smíšené nezastavěného území a pozemek parc.č. 2279 v ploše N – plochy smíšené nezastavěného území.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem Brno – Střed, náměstí Svobody 4, PSČ: 602 00, Územní pracoviště ve Znojmě, se sídlem Znojmo, nám. Svobody 8, PSČ: 669 01, ve výši 261,- Kč, rozhodné datum 08.07.2020 – doručení přihlášky, 6.skupina.

Přihláška č.l. 110 doručena dne 08.07.2020.

2) JUDr. Jiří Tomek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Třebíč, Bráfova 471/58, PSČ: 674 01, ve výši 7.865,- Kč (093 Ex 1215/12, opr. E.ON Energie, a. s.), rozhodné datum 21.07.2020 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 115 doručena dne 21.07.2020.

3) A&E EREMIT, spol. s r.o., IČ 255 40 955, se sídlem Znojmo, Přímětická 3507/3, PSČ. 669 02, zast. Mgr. Vlastimilem Šopákem, advokátem, ve výši 1.273.309,37 Kč, rozhodné datum 26.05.2015 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 120 doručena dne 14.08.2020.

4) innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ. 108 00, zast. Mgr. Přemyslem Dubem, advokátem, ve výši 8.963,41 Kč, rozhodné datum 02.11.2011 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 129 doručena dne 24.08.2020.

5) JET Money s.r.o., IČ: 25858246, se sídlem Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ: 779 00, ve výši 57.762,- Kč, rozhodné datum 23.06.2017 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 135 doručena dne 01.09.2020, č.l. 138 dne 03.09.2020.

6) E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, zast. Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, ve výši 15.374,70 Kč, rozhodné datum 10.08.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 139 doručena dne 03.09.2020.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace