Rodinný dům s pozemky v obci Těšany, okr. Brno-venkov

Do začátku dražby zbývá: 23 dnů 6 hodin 56 minut 21 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 227 EX 1600/04-252
Nejnižší podání 2.771.320 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby227 EX 1600/04-252
Začátek dražby21.12.2021 10:00
Konec dražby21.12.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Martin Kubena
Cejl 107, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Kubena
mobil: 605495881
info@exekutorkubena.cz


Nejnižší podání2.771.320 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.156.980 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka297080397/0300
Variabilní symbol160004
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 120 na pozemku p.č. 838, pozemek p.č. 839 (zahrada) a pozemky p.č. 1182 a p.č. 1233/6, vše evidováno na LV č. 1161, k.ú. Těšany, obec Těšany, okres Brno-venkov.

Rodinný dům č.p. 120 s je pozemky ve funkčním celku,  pozemky p.č. 838 a p.č. 839 se nachází na severním okraji obce, v blízkosti silnice III. třídy č. 4166 ve směru na Otnice. Okolní zástavba je tvořena obdobnými rodinnými domy s přilehlými zahradami. Pozemky p.č. 1182 a p.č. 1233/6 se nachází v blízkosti rodinného domu, cca 40 m JZ od silnice III. třídy č. 4166 ve směru na Otnice. V okolí se nachází převážně zemědělská půda (pole a vinice).

Rodinný dům je vnitřní řadový, podsklepený, se dvěmi nadzemními podlažími, zastřešený sedlovou střechou bez obytného podkroví. Půdorysně je dům tvaru „L“, dispozičně řešen jako 7+1. Dle sdělených informací byl stávající objekt rodinného domu vybudován přestavbou a adaptací původního domu, který na pozemku původně stával. Přesné stáří původní části, resp. původního domu se nepodařilo zjistit, odhadováno min. na cca 100 let. Před cca 30 až 40 lety byla provedena rekonstrukce a úpravy původního domu do současné podoby. Od této doby je dům prakticky v původním stavu. Prvky krátkodobé životnosti jsou již za hranicí morální životnosti, předpoklad modernizace vnitřního vybavení a některých prvků krátkodobé životnosti pro zajištění současných standardů pro bydlení. V suterénu domu je patrná zvýšená vlhkost, lokálně je patrná rovněž v 1.NP, zejména pak v kuchyni, kde na několika místech opadává omítka. Celkově lze stavebně technický stav domu hodnotit jako zhoršený, patrná je zanedbaná údržba a je zde předpoklad provedení alespoň částečné modernizace a oprav domu.

Pozemek p.č. 838 je z části zastavěn stavbou rodinného domu č.p. 120, na zbývající části se nachází navazující zahrada za domem. Pozemek p.č. 839 tvoří zahradu navazující na pozemek p.č. 838 s rodinným domem. Pozemek p.č. 1182 je užíván jako orná (zemědělská) půda a nachází se v blízkosti pozemku p.č. 839, resp. je od něj oddělen potokem. Pozemek p.č. 1233/6 tvoří koryto potoka a sousedí s pozemkem p.č. 1182.

Věcné břemeno výměnku zapsané na listu vlastnictví nebylo předmětem ocenění, neboť dle zjištěných informací oprávněná z věcného břemene již nežije.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Těšany 120, Adresa, Těšany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace