Sněžný skútr BOMBARDIER SKI DOO - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 22/21-10
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 55
Počet podání 30

Nejvyšší podání

bde3c0ab
47.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bde3c0ab 47.600 Kč 9.12.2021 11:00:07.889656
a7bd6a02 47.550 Kč 9.12.2021 10:59:56.557264
bde3c0ab 47.500 Kč 9.12.2021 10:55:16.641330
83d3e749 47.000 Kč 9.12.2021 10:52:37.640007
bde3c0ab 46.000 Kč 9.12.2021 10:48:29.130679
83d3e749 45.000 Kč 9.12.2021 10:44:34.814228
591a2b95 44.150 Kč 9.12.2021 10:44:04.611854
83d3e749 44.100 Kč 9.12.2021 10:43:07.698724
591a2b95 43.600 Kč 9.12.2021 10:42:22.631473
bde3c0ab 43.550 Kč 9.12.2021 10:42:07.708341
83d3e749 43.050 Kč 9.12.2021 10:41:49.318691
bde3c0ab 41.550 Kč 9.12.2021 10:41:16.509449
83d3e749 41.050 Kč 9.12.2021 10:40:25.968210
bde3c0ab 41.000 Kč 9.12.2021 10:40:05.309325
83d3e749 40.000 Kč 9.12.2021 10:38:41.392913
0ea71c7d 38.000 Kč 9.12.2021 10:37:57.560000
bde3c0ab 37.873 Kč 9.12.2021 10:37:42.120109
83d3e749 36.873 Kč 9.12.2021 10:37:10.993401
591a2b95 35.873 Kč 9.12.2021 10:36:49.483299
84bc6b2f 33.373 Kč 9.12.2021 10:36:38.577929
83d3e749 30.373 Kč 9.12.2021 10:35:41.803253
84bc6b2f 29.373 Kč 9.12.2021 10:34:30.038644
591a2b95 24.373 Kč 9.12.2021 10:34:06.095006
84bc6b2f 24.323 Kč 9.12.2021 10:33:59.721585
8c244118 19.323 Kč 9.12.2021 10:33:24.490950
84bc6b2f 19.200 Kč 9.12.2021 10:33:00.662172
7d7523e3 15.200 Kč 9.12.2021 10:32:28.993438
59decc8b 15.150 Kč 9.12.2021 10:32:12.289777
84bc6b2f 15.050 Kč 9.12.2021 10:32:07.463369
bde3c0ab 15.000 Kč 9.12.2021 10:30:26.621641

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 22/21-10
Začátek dražby09.12.2021 10:30
Konec dražby09.12.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2221010, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 16.12.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 25.11.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.