Dražba - osobní automobil Volkwagen Polo

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00008/21-003
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00008/21-003
Začátek dražby14.12.2021 09:30
Konec dražby14.12.2021 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000821
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Jedná se o dražbu movitých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Pavla Doleželová, notářka, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Květoslav Wojnar, nar. 17.02.1951, posl. bytem Dlouhá třída čp. 486 / čo. 41, 736 01 Havířov - Město, zemřelý dne 03.08.2019


Předmětem dražby je:

Osobní automobil tovární značky Volkwagen Polo, registrační značky 1TD 8584, rok výroby 2001, VIN WVWZZZ6NZ1D100166

K dispozici:

- osvědčení o registraci k vozidla. Část II. (technický průkaz)

- osvědčení o registraci k vozidla. Část I. (malý technický průkaz)

- 1 x klíč k vozidlu


Soudní exekutor upozorňuje, že předmět dražby se prodává tak, jak stojí a leží a soudní exekutor nenese odpovědnost za skryté ani zjevné vady.

Nejnižší podání 30.000,- Kč.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

Po doplacení nejvyššího podání může vydražitel vydražené věci převzít v den doplacení nejvyššího podání, případně v následujících dnech (vždy však po předchozí telefonické domluvě), a to na místě samém, na ul. Dlouhá třída čp. 486 / čo. 41, 736 01 Havířov - Město.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dlouhá třída 486/41, Adresa, Havířov - Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.