Přívěsný vozík AGADOS NP3 - Velký TP ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 23/21-3
Nejnižší podání 5.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 44
Počet podání 37

Nejvyšší podání

5b9a6334
10.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5b9a6334 10.200 Kč 9.12.2021 12:06:41.947638
d812e91f 10.050 Kč 9.12.2021 12:05:42.726902
5b9a6334 10.000 Kč 9.12.2021 12:04:06.291443
d812e91f 9.850 Kč 9.12.2021 12:01:18.776404
5b9a6334 9.800 Kč 9.12.2021 11:58:39.231590
ddb89df8 9.650 Kč 9.12.2021 11:56:51.726987
5b9a6334 9.600 Kč 9.12.2021 11:52:37.812333
ddb89df8 9.475 Kč 9.12.2021 11:50:57.948639
d812e91f 9.425 Kč 9.12.2021 11:47:35.196605
bf0ebe8e 9.375 Kč 9.12.2021 11:43:02.100752
d812e91f 9.325 Kč 9.12.2021 11:42:53.975722
bf0ebe8e 9.275 Kč 9.12.2021 11:38:20.904479
651c7150 9.225 Kč 9.12.2021 11:36:29.878922
bf0ebe8e 9.175 Kč 9.12.2021 11:33:26.738416
d812e91f 9.125 Kč 9.12.2021 11:33:17.679166
bf0ebe8e 9.075 Kč 9.12.2021 11:28:44.455584
5b9a6334 9.025 Kč 9.12.2021 11:28:38.922424
bf0ebe8e 8.925 Kč 9.12.2021 11:28:23.467020
5b9a6334 8.875 Kč 9.12.2021 11:28:16.864910
bf0ebe8e 8.725 Kč 9.12.2021 11:27:56.835644
ec4f41d1 8.675 Kč 9.12.2021 11:27:40.952896
651c7150 8.625 Kč 9.12.2021 11:27:28.333656
06741793 8.575 Kč 9.12.2021 11:27:15.470284
bf0ebe8e 8.500 Kč 9.12.2021 11:23:58.450221
18e58f8c 8.000 Kč 9.12.2021 11:23:15.386148
bf0ebe8e 7.500 Kč 9.12.2021 11:20:55.507475
18e58f8c 7.001 Kč 9.12.2021 11:19:25.907772
05d6a888 5.951 Kč 9.12.2021 11:19:04.675806
bf0ebe8e 5.900 Kč 9.12.2021 11:16:45.945913
06741793 5.850 Kč 9.12.2021 11:16:14.223394
05d6a888 5.800 Kč 9.12.2021 11:12:18.297940
623a9a18 5.750 Kč 9.12.2021 11:11:15.640436
27b16dac 5.700 Kč 9.12.2021 11:09:19.927552
623a9a18 5.650 Kč 9.12.2021 11:07:48.759054
06741793 5.600 Kč 9.12.2021 11:06:11.952453
d812e91f 5.550 Kč 9.12.2021 11:01:55.348638
27b16dac 5.500 Kč 9.12.2021 11:00:24.564059

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 23/21-3
Začátek dražby09.12.2021 11:00
Konec dražby09.12.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2321003, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 16.12.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 2.12.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.