Nákladní přívěs pro přepravu vozidel AGADOS PUMA, 2.6t - Velký TP ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 24/21-3
Nejnižší podání 47.190 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 28
Počet podání 34

Nejvyšší podání

f1dfc04b
54.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f1dfc04b 54.000 Kč 9.12.2021 11:45:05.910880
fafe6657 53.800 Kč 9.12.2021 11:44:58.508326
f1dfc04b 53.600 Kč 9.12.2021 11:43:30.883745
fafe6657 53.400 Kč 9.12.2021 11:43:09.227380
f1dfc04b 53.200 Kč 9.12.2021 11:40:58.162310
fafe6657 53.000 Kč 9.12.2021 11:40:41.986225
f1dfc04b 52.800 Kč 9.12.2021 11:39:57.949572
fafe6657 52.600 Kč 9.12.2021 11:39:43.534372
f1dfc04b 52.400 Kč 9.12.2021 11:38:35.822044
fafe6657 52.200 Kč 9.12.2021 11:38:29.576971
f1dfc04b 52.000 Kč 9.12.2021 11:37:33.740002
fafe6657 51.800 Kč 9.12.2021 11:37:25.238688
f1dfc04b 51.600 Kč 9.12.2021 11:36:09.307413
fafe6657 51.400 Kč 9.12.2021 11:35:36.292903
f1dfc04b 51.200 Kč 9.12.2021 11:33:39.137931
fafe6657 51.000 Kč 9.12.2021 11:33:18.447781
f1dfc04b 50.590 Kč 9.12.2021 11:30:27.781681
fafe6657 50.390 Kč 9.12.2021 11:30:09.274687
f1dfc04b 50.190 Kč 9.12.2021 11:29:20.813675
537fc0a7 49.990 Kč 9.12.2021 11:28:52.980987
f1dfc04b 49.790 Kč 9.12.2021 11:28:10.010742
537fc0a7 49.590 Kč 9.12.2021 11:26:48.645813
f1dfc04b 49.390 Kč 9.12.2021 11:25:37.870165
fafe6657 49.190 Kč 9.12.2021 11:25:26.158008
f1dfc04b 48.990 Kč 9.12.2021 11:25:12.706557
537fc0a7 48.790 Kč 9.12.2021 11:25:04.293141
fafe6657 48.590 Kč 9.12.2021 11:24:56.675718
f1dfc04b 48.390 Kč 9.12.2021 11:17:29.883508
537fc0a7 48.190 Kč 9.12.2021 11:17:13.978908
f1dfc04b 47.990 Kč 9.12.2021 11:16:57.425390
fafe6657 47.790 Kč 9.12.2021 11:16:21.728201
537fc0a7 47.590 Kč 9.12.2021 11:10:18.107675
fafe6657 47.390 Kč 9.12.2021 11:08:22.185133
537fc0a7 47.190 Kč 9.12.2021 11:03:23.768639

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 24/21-3
Začátek dražby09.12.2021 11:00
Konec dražby09.12.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání47.190 Kč
Výsledná cena (odhadní)47.190 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Přívěs pro přepravu vozidel AGADOS 2.6t, r.v.2013, nehavarováno.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2421003, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 16.12.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 2.12.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.