Spoluvlastnický podíl k zemědělským stavbám včetně pozemků a zahrad v obci Velká Štáhle, okres Bruntál

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 10921/19-461
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 50

Nejvyšší podání

2815c38b
260.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2815c38b 260.000 Kč 21.1.2022 12:22:43.275608
7648ffc1 259.000 Kč 21.1.2022 12:18:02.089315
2815c38b 254.000 Kč 21.1.2022 12:17:24.421103
7648ffc1 253.000 Kč 21.1.2022 12:12:37.802130
2815c38b 248.000 Kč 21.1.2022 12:12:26.450743
7648ffc1 247.000 Kč 21.1.2022 12:07:38.613245
2815c38b 242.000 Kč 21.1.2022 12:06:43.824038
7648ffc1 241.000 Kč 21.1.2022 12:01:50.085741
2815c38b 236.000 Kč 21.1.2022 12:01:38.273236
7648ffc1 235.000 Kč 21.1.2022 11:56:47.884872
2815c38b 230.000 Kč 21.1.2022 11:56:34.261570
7648ffc1 229.000 Kč 21.1.2022 11:51:50.977624
2815c38b 224.000 Kč 21.1.2022 11:51:40.971333
7648ffc1 223.000 Kč 21.1.2022 11:46:57.104554
2815c38b 218.000 Kč 21.1.2022 11:46:46.206346
7648ffc1 217.000 Kč 21.1.2022 11:42:02.524096
2815c38b 212.000 Kč 21.1.2022 11:41:52.812143
7648ffc1 211.000 Kč 21.1.2022 11:37:06.823243
2815c38b 206.000 Kč 21.1.2022 11:36:51.370639
7648ffc1 205.000 Kč 21.1.2022 11:32:08.927187
2815c38b 195.000 Kč 21.1.2022 11:31:49.931727
7648ffc1 194.000 Kč 21.1.2022 11:27:04.918931
f3c18ca6 189.000 Kč 21.1.2022 11:26:55.325642
7648ffc1 188.000 Kč 21.1.2022 11:22:49.812882
2815c38b 183.000 Kč 21.1.2022 11:22:38.668876
7648ffc1 182.000 Kč 21.1.2022 11:18:18.212916
5af33f67 177.000 Kč 21.1.2022 11:18:05.908236
f3c18ca6 176.000 Kč 21.1.2022 11:17:56.235795
7648ffc1 175.000 Kč 21.1.2022 11:14:31.014964
f3c18ca6 170.000 Kč 21.1.2022 11:14:12.799903
7648ffc1 160.000 Kč 21.1.2022 11:12:26.501228
f3c18ca6 155.000 Kč 21.1.2022 11:12:17.187942
7648ffc1 154.000 Kč 21.1.2022 11:11:59.314000
5af33f67 149.000 Kč 21.1.2022 11:11:43.126576
7648ffc1 148.000 Kč 21.1.2022 11:08:42.560683
5af33f67 143.000 Kč 21.1.2022 11:08:32.963795
7648ffc1 142.000 Kč 21.1.2022 11:07:49.649794
f3c18ca6 137.000 Kč 21.1.2022 11:07:39.438756
7648ffc1 136.000 Kč 21.1.2022 11:05:22.857164
5af33f67 131.000 Kč 21.1.2022 11:05:10.161179
7648ffc1 130.000 Kč 21.1.2022 11:01:55.301748
5af33f67 120.000 Kč 21.1.2022 11:00:50.103123
7648ffc1 119.000 Kč 21.1.2022 10:58:56.061876
5af33f67 114.000 Kč 21.1.2022 10:58:45.675214
7648ffc1 113.000 Kč 21.1.2022 10:56:09.563169
5af33f67 108.000 Kč 21.1.2022 10:55:39.183520
7648ffc1 107.000 Kč 21.1.2022 10:41:05.797217
5af33f67 102.000 Kč 21.1.2022 10:38:15.296294
7648ffc1 101.000 Kč 21.1.2022 10:03:55.904432
f3c18ca6 100.000 Kč 21.1.2022 10:00:26.914819

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 10921/19-461
Začátek dražby21.01.2022 10:00
Konec dražby21.01.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání100.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1092119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl id. ½ k  zemědělským stavbám včetně pozemků a zahrad v obci Velká Štáhle, okres Bruntál. Předmětné nemovité věci se nacházejí v západní části Velké Štáhle, jihozápadním směrem od centra obce. V blízkosti nemovitých věcí prochází silnice druhé třídy a protéká Podolský potok. Nedaleko vede železniční trať. Zemědělské stavby představují jednopodlažní zděné kolny. Ke zděné kolně je z východní strany přistavěna dřevěná kolna. Fasáda kolny je v bílé barvě, vstup je umožněn jednokřídlými dřevěnými dveřmi. Střecha je pultová, střešní krytinu tvoří vlněný plech. Zahrady jsou zatravněné, nachází se na nich vzrostlé stromy a mají tvar obdélníka a sousedí se zemědělskými stavbami. Zahrada u rodinného dvojdomu je zatravněná, má tvar písmene U a je částečně dobře udržovaná. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Velká Štáhle, Bruntál

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.