Opakovaná dražba nemovité věci - pozemku v obci Pohradice, okres Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 01708/16-110
Nejnižší podání 328.500 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 9
Počet podání 10

Nejvyšší podání

52fe3ca5
610.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
52fe3ca5 610.000 Kč 18.1.2022 10:31:34.255965
928d2073 600.000 Kč 18.1.2022 10:29:06.762383
a00a65b0 550.000 Kč 18.1.2022 10:28:44.424028
37cdd569 540.000 Kč 18.1.2022 10:28:13.849214
928d2073 530.000 Kč 18.1.2022 10:26:40.981203
a27374ca 510.000 Kč 18.1.2022 10:25:56.909612
98d9a9d7 500.000 Kč 18.1.2022 10:20:10.245249
a00a65b0 410.000 Kč 18.1.2022 10:02:01.692675
98d9a9d7 400.000 Kč 18.1.2022 10:00:49.291776
a00a65b0 328.500 Kč 18.1.2022 10:00:20.015038

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 01708/16-110
Začátek dražby18.01.2022 10:00
Konec dražby18.01.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání328.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)657.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0170816
Specifický symbol55+jméno v pozn.pro příjemce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemek se nachází na severním okraji obce Pohradice, v místní části Úpoř. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 333 m2. Na jižní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a částečně na východní straně plotem sousedního vlastníka. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 420/10, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. V územním plánu je pozemek vedený jako návrh na plochu hromadného bydlení - rodinné domy a část pozemku je vedená jako orná půda.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Úpoř, Světec, okres Teplice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.