Spoluvlastnický podíl 1/3 k pozemkům v obci Slatiny, okr. Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 1946/21-224
Nejnižší podání 80.200 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 79

Nejvyšší podání

78127022
240.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
78127022 240.000 Kč 25.1.2022 12:10:42.268780
9895e8b9 238.000 Kč 25.1.2022 12:09:12.938255
78127022 237.000 Kč 25.1.2022 12:06:04.891389
9895e8b9 235.000 Kč 25.1.2022 12:05:24.251344
78127022 234.000 Kč 25.1.2022 12:03:15.143038
9895e8b9 232.000 Kč 25.1.2022 12:02:40.149683
78127022 231.000 Kč 25.1.2022 12:00:39.294359
9895e8b9 229.000 Kč 25.1.2022 12:00:23.028851
78127022 228.000 Kč 25.1.2022 11:55:49.914482
9895e8b9 226.000 Kč 25.1.2022 11:55:14.640298
78127022 225.000 Kč 25.1.2022 11:54:10.790992
9895e8b9 223.000 Kč 25.1.2022 11:53:35.793815
78127022 222.000 Kč 25.1.2022 11:51:07.005818
9895e8b9 220.000 Kč 25.1.2022 11:50:28.455983
78127022 219.000 Kč 25.1.2022 11:46:42.283031
9895e8b9 217.000 Kč 25.1.2022 11:46:18.842268
78127022 216.000 Kč 25.1.2022 11:43:32.209962
9895e8b9 214.000 Kč 25.1.2022 11:43:19.333816
78127022 213.000 Kč 25.1.2022 11:39:51.315810
9895e8b9 211.000 Kč 25.1.2022 11:39:24.496644
78127022 210.000 Kč 25.1.2022 11:36:15.257947
9895e8b9 208.000 Kč 25.1.2022 11:35:57.281463
78127022 207.000 Kč 25.1.2022 11:35:45.706108
50f1d78d 205.000 Kč 25.1.2022 11:35:15.169787
78127022 204.000 Kč 25.1.2022 11:34:47.292688
50f1d78d 202.000 Kč 25.1.2022 11:34:21.901419
9895e8b9 201.000 Kč 25.1.2022 11:34:16.283175
78127022 200.000 Kč 25.1.2022 11:31:58.286921
50f1d78d 198.000 Kč 25.1.2022 11:31:20.855775
78127022 197.000 Kč 25.1.2022 11:28:04.259142
9895e8b9 195.000 Kč 25.1.2022 11:27:41.852642
78127022 194.000 Kč 25.1.2022 11:27:29.557288
50f1d78d 192.000 Kč 25.1.2022 11:26:46.012797
78127022 191.000 Kč 25.1.2022 11:22:31.956408
50f1d78d 188.999 Kč 25.1.2022 11:20:58.657235
78127022 185.000 Kč 25.1.2022 11:20:03.689858
50f1d78d 183.000 Kč 25.1.2022 11:19:30.918131
78127022 182.000 Kč 25.1.2022 11:19:11.022289
50f1d78d 180.000 Kč 25.1.2022 11:18:30.357103
78127022 170.000 Kč 25.1.2022 11:18:08.170041
50f1d78d 168.000 Kč 25.1.2022 11:17:53.827210
78127022 167.000 Kč 25.1.2022 11:17:28.594234
50f1d78d 165.000 Kč 25.1.2022 11:17:12.189852
78127022 164.000 Kč 25.1.2022 11:14:03.156627
0a02414b 162.500 Kč 25.1.2022 11:13:31.750778
78127022 161.000 Kč 25.1.2022 11:13:13.493553
0a02414b 159.000 Kč 25.1.2022 11:11:49.302141
78127022 154.000 Kč 25.1.2022 11:11:35.129206
0a02414b 152.000 Kč 25.1.2022 11:11:20.333493
78127022 147.000 Kč 25.1.2022 11:11:12.965955
0a02414b 145.000 Kč 25.1.2022 11:10:59.501845
78127022 140.000 Kč 25.1.2022 11:10:46.633362
0a02414b 138.000 Kč 25.1.2022 11:10:32.214219
78127022 133.000 Kč 25.1.2022 11:09:59.749863
0a02414b 131.000 Kč 25.1.2022 11:09:26.691569
78127022 126.000 Kč 25.1.2022 11:08:25.352754
0a02414b 124.000 Kč 25.1.2022 11:08:08.187410
78127022 119.000 Kč 25.1.2022 11:07:57.459122
0a02414b 117.000 Kč 25.1.2022 11:07:21.666851
78127022 112.000 Kč 25.1.2022 11:06:59.992767
0a02414b 110.000 Kč 25.1.2022 11:06:22.721690
78127022 105.000 Kč 25.1.2022 11:05:39.349899
0a02414b 103.200 Kč 25.1.2022 11:05:06.705772
78127022 101.200 Kč 25.1.2022 11:04:08.480392
0a02414b 99.200 Kč 25.1.2022 11:03:31.215989
78127022 97.200 Kč 25.1.2022 11:03:13.227584
9895e8b9 95.200 Kč 25.1.2022 11:02:58.482368
0a02414b 94.200 Kč 25.1.2022 11:02:39.266482
78127022 92.200 Kč 25.1.2022 11:01:29.059718
0a02414b 90.200 Kč 25.1.2022 11:00:25.030756
78127022 88.200 Kč 25.1.2022 10:58:53.446286
0a02414b 87.200 Kč 25.1.2022 10:58:33.477311
9895e8b9 86.200 Kč 25.1.2022 10:58:23.714359
78127022 85.200 Kč 25.1.2022 10:56:19.764537
50f1d78d 84.200 Kč 25.1.2022 10:54:38.953618
0a02414b 83.200 Kč 25.1.2022 10:54:18.742679
9895e8b9 82.200 Kč 25.1.2022 10:53:47.060316
78127022 81.200 Kč 25.1.2022 10:50:54.099425
0a02414b 80.200 Kč 25.1.2022 10:49:38.254466

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 1946/21-224
Začátek dražby25.01.2022 10:00
Konec dražby25.01.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání80.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.300 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol194621
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/3 k pozemkům zapsaných na LV č. 271 v obci Slatiny, okres Jičín v Královéhradeckém kraji. Předmětné nemovité věci se nachází ve východní části obce vedle hlavní silnice. Před oceňovanými pozemky je autobusová zastávka. Pošta obchod, hasiči, obecní úřad, základní škola jsou v těsné vzdálenosti od oceňovaných nemovitostí. Veškerá občanská vybavenost je dostupná v městě Jičíně. Oceňované pozemky jsou rovinaté, nejsou oploceny a nachází se na nich komín. Pozemky jsou částečně zalesněné či zarostlé náletovými křovinami. Pozemky mají nepravidelný tvar a jsou obklopeny zemědělskými pozemky a z jedné strany zástavbou rodinných domu se zahradami. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.

Předmětem dražby je rovněž spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku zapsaném na LV č. 272, k. ú. Slatiny, přičemž tato se koná ve stejný čas a na stejném dražebním portálu (Spoluvlastnický podíl 1/6 k pozemku v obci Slatiny, okr. Jičín). Pozemky zapsané na LV č. 271 a LV č. 272, k. ú. Slatiny jsou sousedními pozemky a tvoří spolu jednotný funkční celek.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Slatiny, Jičín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.