Dražba rodinného domu - Nová Ves, okres Třebíč, podíl 1/2

Do začátku dražby zbývá: 2 měsíce 3 dny 12 hodin 7 minut 18 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00009/21-005
Nejnižší podání 1.200.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00009/21-005
Začátek dražby30.03.2022 10:00
Konec dražby30.03.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.380.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota120.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000921
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba byla odročena na 30.03.2022.

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Ing. Lukáš Nožička, insolvenční správce, se sídlem Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno-město, insolvenční správce dlužníka: Kateřina Toufarová, nar. 15.01.1974, bytem Nová Ves 60, 675 21 Nová Ves a Jaroslav Toufar, nar. 29.12.1966, bytem Nová Ves 60, 675 21 Nová Ves.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech dlužníka Jaroslava Toufara, a to:

- pozemek parcela č. St. 114, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m². Součástí je stavba: Nová Ves, č.p. 60, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 114,

- pozemek parcela č. 786/3, zahrada, o výměře 351 m²

zapsaných na listu vlastnictví 117 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč, pro obec Nová Ves, katastrální území Nová Ves u Třebíče.


Popis dražených nemovitých věcí:

Nemovitá věc se nachází na severním okraji obce, v lokalitě se zástavbou rodinných domů. Jedná se o řadový, krajový objekt - pravá část dvojdomku. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Z východní strany je k rodinnému domu přistavěna pergola o zastavěné ploše asi 6 m². Na pozemcích se nachází okrasné trvalé porosty. Nemovitá věc je napojena na všechny inženýrské sítě. Na základě věcného břemene ve prospěch dražené nemovité věci má vlastník tato oprávnění - přístup ke společné jímce na pozemku parc. č. 786/5, odběr vody ze studny na pozemku parc. č. 786/4 a přístup k domácí vodárně na pozemku parc. č. St. 115.

Rodinný dům:

Jedná se o polovinu dvojdomku. V jednotlivých podlažích se nachází tyto prostory:

1.PP - chodba 7,20 m², prádelna 8,00 m², sklad 3,00 m², kotelna 14,20 m², garáž 16,20 m²

1.NP - veranda 5,40m², chodba 2,60 m², WC 2,40 m², hala 5,90 m², koupelna 2,40 m², ložnice 15,20 m², kuchyň 9,40 m², obývací pokoj 18,50 m², schodiště 4,90 m², spíž 1,40 m²

Podkroví - WC 1,80 m², kuchyň 10,90 m², ložnice 15,40 m², pokoj 15,40 m², komora 5,50 m², balkon 2,50 m², balkon 3,60 m²

Základy jsou tvořeny základovými pasy s izolací proti zemní vlhkosti, zdivo suterénu má tl. 50 cm, v ostatních podlažích 45 cm. Stropy jsou ze železobetonových panelů. Střecha je sedlová s taškovou pálenou krytinou. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Venkovní omítky jsou břízolitové, vnitřní štukové, vápenné. Vnitřní obklady jsou běžného provedení v kuchyni, koupelně a WC. Okna jsou dřevěná - zdvojená a špaletová. Dveře hladké, podlahy parketové, PVC a z keramické dlažby. Schody jsou betonové. Elektřina je světelná i motorová, je osazen hromosvod. Vytápění ústřední s plynovým kotlem. Ohřev vody bojlerem.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou: Věcná práva sloužící ve prospěch dražených nemovitých věcí:  Věcné břemeno (podle listiny), volný přístup ke společné jímce při vybírání obsahu a čištění jímky; oprávnění pro: Parcela: St. 114; povinnost k: Parcela: 786/5. Na základě listiny – Smlouva RV 3428/1990 o zřízení věcného břemene ze dne 12.12.1990 (POLVZ:18/1991, Z-14000018/1991-710).  Věcné břemeno (podle listiny), odběr vody ze studny a volný přístup k této studni v případě provádění oprav a kontroly množství vody; oprávnění pro: Parcela: St. 114; povinnost k: Parcela: 786/4. Na základě listiny – Smlouva RV 3427/1990 o zřízení věcného břemene ze dne 12.12.1990 (POLVZ:19/1991, Z-14000019/1991-710).  Věcné břemeno (podle listiny), přístup k domácí vodárně umístěné ve sklepě domu a volný přístup ke společnému elektroměru vodárny v případě kontroly jeho stavu; oprávnění pro: Parcela: St. 114; povinnost k: Parcela: St. 115. Na základě listiny – Smlouva RV 3427/1990 o zřízení věcného břemene ze dne 12.12.1990 (POLVZ:19/1991, Z-14000019/1991-710). Věcná práva zatěžující dražené nemovité věci: Nezjištěna.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nová Ves 60, Adresa, Nová Ves, okres Třebíč, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace