OPAKOVANÁ Podíl 1/20 pozemky obec Staré Buky, okr. Trutnov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 04433/10-MG02
Nejnižší podání 62.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 27

Nejvyšší podání

44774cb5
159.108 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
44774cb5 159.108 Kč 15.2.2022 9:46:57.400130
f2d2363c 157.108 Kč 15.2.2022 9:46:26.843467
f2d2363c 155.108 Kč 15.2.2022 9:46:18.754872
44774cb5 153.108 Kč 15.2.2022 9:45:53.246061
f2d2363c 151.108 Kč 15.2.2022 9:45:42.422133
44774cb5 147.108 Kč 15.2.2022 9:41:28.404857
ca8d5cd0 145.108 Kč 15.2.2022 9:37:18.864796
44774cb5 143.108 Kč 15.2.2022 9:37:11.517956
ca8d5cd0 141.108 Kč 15.2.2022 9:36:56.405024
44774cb5 139.108 Kč 15.2.2022 9:36:52.320275
ca8d5cd0 137.108 Kč 15.2.2022 9:32:52.497327
44774cb5 135.108 Kč 15.2.2022 9:32:48.826237
ca8d5cd0 133.108 Kč 15.2.2022 9:29:42.920167
44774cb5 131.108 Kč 15.2.2022 9:29:30.196152
ca8d5cd0 129.108 Kč 15.2.2022 9:29:10.137554
44774cb5 127.108 Kč 15.2.2022 9:28:13.139433
27012928 125.108 Kč 15.2.2022 9:28:03.796053
47fd6bf4 123.108 Kč 15.2.2022 9:22:27.037942
ca8d5cd0 111.103 Kč 15.2.2022 9:21:15.710052
27012928 109.103 Kč 15.2.2022 9:20:12.368491
47fd6bf4 107.103 Kč 15.2.2022 9:19:31.488318
ca8d5cd0 91.101 Kč 15.2.2022 9:18:41.065173
47fd6bf4 89.101 Kč 15.2.2022 9:18:28.969416
ca8d5cd0 80.000 Kč 15.2.2022 9:15:56.063307
47fd6bf4 78.000 Kč 15.2.2022 9:15:39.694102
ca8d5cd0 64.000 Kč 15.2.2022 9:12:28.658970
44774cb5 62.000 Kč 15.2.2022 9:00:05.082825

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresTrutnov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 04433/10-MG02
Začátek dražby15.02.2022 09:00
Konec dražby15.02.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání62.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)124.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184266/6800
Variabilní symbol4433101
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 456/3 - orná půda, pozemku p.č. 517/20 - orná půda, pozemku p.č. 694/1 - orná půda, pozemku p.č. 717/2 - orná půda a pozemku p.č. 1594  v k.ú. Horní Staré Buky, obec Staré Buky, okres Trutnov, (podíl 1/20 z výměry celkem 114.404 m2).

Ve znaleckém posudku vymezeny pozemky ve stavu před provedením sloučení parcel jako ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 455/1 - orná půda, pozemku p.č. 456/1 - orná půda, pozemku p.č. 456/2 - orná půda, pozemku p.č. 456/3 - orná půda, pozemku p.č. 517/20 - orná půda, pozemku p.č. 685/1 - orná půda, pozemku p.č. 685/2 - orná půda, pozemku p.č. 686 - orná půda, pozemku p.č. 687 - orná půda, pozemku p.č. 688 - orná půda, pozemku p.č. 689 - orná půda, pozemku p.č. 690/1 - orná půda, pozemku p.č. 691/1 - orná půda, pozemku p.č. 691/2 -  orná půda, pozemku p.č. 691/3 - orná půda, pozemku p.č. 692 - orná půda, pozemku p.č. 693 - orná půda, pozemku p.č. 694/1 - orná půda, pozemku p.č. 694/2 - orná půda, pozemku p.č. 695 - orná půda, pozemku p.č. 696 - orná půda, pozemku p.č. 717/2 - orná půda, pozemku p.č. 1594 - orná půda (LV 407), v k.ú. Horní Staré Buky, obec Staré Buky, okres Trutnov, (podíl 1/20 z výměry celkem 114.404 m2).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

1/ Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy

ve výši 7.865,- Kč,

 

6. skupina, pořadí ke dni doručení přihlášky tj. 04.12.2019

 

Přihláška č.l. 73 doručena dne 04.12.2019

 

 

2/ Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Trutnově, se sídlem Slezská 166, 541 01 TRUTNO,

ve výši 203,- Kč,

 

                6. skupina, pořadí ke dni doručení přihlášky tj. 13.10.2020

 

Přihláška č.l. 112 doručena dne 13.10.2020 (dražba LV 407 – bez lesa)


3/ PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1,

ve výši 55.451,86 Kč

               

                3. skupina, pořadí ke dni podání návrhu na nařízení exekuce tj. 03.10.2008

 

Přihláška č.l. 124 doručena dne 30.11.2020


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Staré Buky, Obec, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.