Pozemky v obci Sedlec u Kutné Hory

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 17 dnů 12 hodin 13 minut 55 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 299/08-125
Nejnižší podání 406.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 299/08-125
Začátek dražby16.03.2022 10:30
Konec dražby16.03.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání406.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)610.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol29908999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 676/8 - orná půda, pozemku p.č. 685/5 - ostatní plocha, pozemku p.č. 706/9 - orná půda, pozemku p.č. 751/2 - orná půda a pozemku p.č. 752/5 - ostatní plocha, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora. Pozemky p.č. 676/8 a p.č. 685/5 jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 685/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dále bylo zjištěno, že na části pozemku p.č. 676/8 se nachází trasa nadzemního vedení. Pozemek p.č. 706/9 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 705 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení. Pozemky p.č. 751/2 a p.č. 752/5 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí  zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sedlec, Část obce, Kutná Hora, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace