Spoluvlastnický podíl ½ k lesním pozemkům a pozemku ostatní plochy v obci Bušín, okr. Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 15896/20-178
Nejnižší podání 52.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 23

Nejvyšší podání

86796f00
107.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
86796f00 107.800 Kč 15.2.2022 11:06:50.134319
51175ec9 [priorita 1] 106.800 Kč 15.2.2022 11:05:01.943455
86796f00 106.800 Kč 15.2.2022 11:04:29.791349
51175ec9 [priorita 1] 105.800 Kč 15.2.2022 11:02:18.049003
8cd6bbbd 100.800 Kč 15.2.2022 11:02:04.246681
86796f00 99.800 Kč 15.2.2022 11:00:54.565838
51175ec9 [priorita 1] 96.800 Kč 15.2.2022 10:59:33.256366
86796f00 91.800 Kč 15.2.2022 10:58:42.308680
51175ec9 [priorita 1] 90.800 Kč 15.2.2022 10:57:34.583449
86796f00 89.800 Kč 15.2.2022 10:55:24.251795
51175ec9 [priorita 1] 88.800 Kč 15.2.2022 10:55:14.730411
86796f00 88.800 Kč 15.2.2022 10:54:06.421316
51175ec9 [priorita 1] 87.800 Kč 15.2.2022 10:52:52.532578
86796f00 82.800 Kč 15.2.2022 10:48:50.705528
8cd6bbbd 81.800 Kč 15.2.2022 10:48:16.054912
51175ec9 [priorita 1] 71.800 Kč 15.2.2022 10:47:38.798867
86796f00 66.800 Kč 15.2.2022 10:47:01.337721
51175ec9 [priorita 1] 65.800 Kč 15.2.2022 10:43:12.649298
86796f00 60.800 Kč 15.2.2022 10:31:52.001272
51175ec9 [priorita 1] 59.800 Kč 15.2.2022 10:26:49.869379
86796f00 54.800 Kč 15.2.2022 10:04:55.733612
51175ec9 [priorita 1] 53.800 Kč 15.2.2022 10:04:09.790657
86796f00 52.800 Kč 15.2.2022 10:00:11.586064

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 15896/20-178
Začátek dražby15.02.2022 10:00
Konec dražby15.02.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání52.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)79.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1589620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ½ k lesním pozemkům a pozemku ostatní plochy v obci Bušín, okres Šumperk v Olomouckém kraji. Předmětné nemovité věci se nacházejí 3,5 km severně od Bušína a přes jeden kilometr jižně od Janoušova. Okolí je tvořeno lesy. Nedaleko protéká Bušínský potok, nejbližší vesnice jsou na severu Janoušov a na jihu Hartíkov. Střelnice Jakubovice a nejbližší dostupná autobusová zastávka se nachází zhruba 400 m od oceňovaných pozemků. Oceňované pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Celková výměra pozemků činí 19 778 m2. Předmětné pozemky jsou tvořeny lesním porostem a místy náletovými dřevinami. Část oceňovaných nemovitých věcí je bez lesního porostu, tudíž je tvořena travním porostem. Pozemky jsou rovinaté a neoplocené. Lesní pozemky mají nepravidelný tvar a nachází se na území, které je tvořeno převážně lesy, ornou půdou a loukami. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bušín, Šumperk

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.