Automobil Citroën Berlingo - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 3482/20-67
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 42
Počet podání 67

Nejvyšší podání

088b75c4
61.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
088b75c4 61.000 Kč 22.2.2022 14:47:19.411202
cbc921e4 60.800 Kč 22.2.2022 14:42:24.977097
088b75c4 60.600 Kč 22.2.2022 14:37:41.620766
cbc921e4 60.400 Kč 22.2.2022 14:32:46.187892
f79ea339 60.200 Kč 22.2.2022 14:29:37.826966
cbc921e4 60.000 Kč 22.2.2022 14:28:58.649817
088b75c4 59.800 Kč 22.2.2022 14:28:19.005917
cbc921e4 59.600 Kč 22.2.2022 14:23:46.900346
f79ea339 59.400 Kč 22.2.2022 14:23:33.933088
088b75c4 59.200 Kč 22.2.2022 14:18:59.553934
f79ea339 59.000 Kč 22.2.2022 14:18:38.029198
088b75c4 58.800 Kč 22.2.2022 14:13:52.380985
cbc921e4 58.600 Kč 22.2.2022 14:09:17.260453
088b75c4 58.400 Kč 22.2.2022 14:08:40.219578
cbc921e4 58.200 Kč 22.2.2022 14:04:28.203036
f79ea339 58.000 Kč 22.2.2022 14:03:21.274205
088b75c4 57.200 Kč 22.2.2022 14:03:08.758467
cbc921e4 57.000 Kč 22.2.2022 13:58:50.369889
f79ea339 56.800 Kč 22.2.2022 13:57:43.644225
cbc921e4 56.600 Kč 22.2.2022 13:53:57.522089
088b75c4 56.400 Kč 22.2.2022 13:52:22.748256
cbc921e4 56.200 Kč 22.2.2022 13:48:12.760910
f79ea339 56.000 Kč 22.2.2022 13:46:58.018817
cbc921e4 55.800 Kč 22.2.2022 13:45:37.082073
f79ea339 55.600 Kč 22.2.2022 13:40:47.624103
37c2aa6c 55.400 Kč 22.2.2022 13:38:15.557080
f79ea339 55.200 Kč 22.2.2022 13:36:27.428748
088b75c4 55.000 Kč 22.2.2022 13:36:19.739636
751075b2 54.400 Kč 22.2.2022 13:35:53.911297
cbc921e4 54.200 Kč 22.2.2022 13:35:42.603700
751075b2 54.000 Kč 22.2.2022 13:35:22.276854
088b75c4 53.000 Kč 22.2.2022 13:33:30.382567
751075b2 52.600 Kč 22.2.2022 13:32:36.749374
f79ea339 50.600 Kč 22.2.2022 13:31:33.938365
751075b2 45.600 Kč 22.2.2022 13:31:20.594602
f6275fe6 43.600 Kč 22.2.2022 13:30:47.321543
751075b2 43.400 Kč 22.2.2022 13:30:42.662300
f79ea339 41.400 Kč 22.2.2022 13:30:34.423823
cbc921e4 38.400 Kč 22.2.2022 13:30:21.353241
751075b2 38.200 Kč 22.2.2022 13:30:05.847074
cbc921e4 37.200 Kč 22.2.2022 13:29:47.167600
f79ea339 37.000 Kč 22.2.2022 13:29:34.579227
f6275fe6 36.500 Kč 22.2.2022 13:28:27.041089
cbc921e4 36.300 Kč 22.2.2022 13:27:45.608384
37c2aa6c 36.100 Kč 22.2.2022 13:27:25.289637
f6275fe6 35.600 Kč 22.2.2022 13:27:02.449517
97723453 35.400 Kč 22.2.2022 13:25:28.736458
f6275fe6 35.200 Kč 22.2.2022 13:25:04.828163
f79ea339 35.000 Kč 22.2.2022 13:24:24.164579
f6275fe6 34.800 Kč 22.2.2022 13:23:08.108594
f79ea339 34.600 Kč 22.2.2022 13:20:13.714320
f6275fe6 33.600 Kč 22.2.2022 13:19:39.074024
f79ea339 33.400 Kč 22.2.2022 13:19:18.025755
f2d06b13 33.200 Kč 22.2.2022 13:18:27.926207
f6275fe6 33.000 Kč 22.2.2022 13:16:08.643285
f2d06b13 32.800 Kč 22.2.2022 13:15:59.459057
5f3b52c7 32.600 Kč 22.2.2022 13:15:39.651295
f6275fe6 32.400 Kč 22.2.2022 13:12:40.014452
f79ea339 32.200 Kč 22.2.2022 13:12:16.029527
f2d06b13 32.000 Kč 22.2.2022 13:12:06.211173
f6275fe6 31.800 Kč 22.2.2022 13:11:52.544864
f2d06b13 31.600 Kč 22.2.2022 13:09:24.192848
cbc921e4 31.400 Kč 22.2.2022 13:08:12.359759
f6275fe6 31.200 Kč 22.2.2022 13:05:09.700442
37c2aa6c 31.000 Kč 22.2.2022 13:03:09.778919
6d5b12e8 30.500 Kč 22.2.2022 13:01:59.990356
cbc921e4 30.000 Kč 22.2.2022 13:00:32.250869

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 3482/20-67
Začátek dražby22.02.2022 13:00
Konec dražby22.02.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2003482067, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, dne 1.3.2022, a to po předchozí telefonické domluvě se
zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude
vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.2.2022 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Adresa, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.