Automobil Smart Fortwo Coupe - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 2881/20-59
Nejnižší podání 58.080 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 42
Počet podání 74

Nejvyšší podání

92c80c4a
130.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
92c80c4a 130.000 Kč 22.2.2022 13:57:49.934188
8223f3f6 126.500 Kč 22.2.2022 13:57:34.976087
fded3381 126.000 Kč 22.2.2022 13:55:46.289569
8223f3f6 125.500 Kč 22.2.2022 13:55:04.044358
fded3381 125.000 Kč 22.2.2022 13:52:40.124539
8223f3f6 123.200 Kč 22.2.2022 13:52:09.729247
fded3381 122.700 Kč 22.2.2022 13:49:50.924204
8223f3f6 122.200 Kč 22.2.2022 13:49:38.667551
fded3381 121.700 Kč 22.2.2022 13:47:49.882581
93c834e8 121.200 Kč 22.2.2022 13:46:47.780041
92c80c4a 120.000 Kč 22.2.2022 13:45:43.655164
93c834e8 118.100 Kč 22.2.2022 13:45:08.704705
92c80c4a 116.800 Kč 22.2.2022 13:43:53.813976
93c834e8 113.800 Kč 22.2.2022 13:43:11.134488
92c80c4a 112.400 Kč 22.2.2022 13:41:21.234196
e5cce955 107.400 Kč 22.2.2022 13:40:51.879471
8223f3f6 106.900 Kč 22.2.2022 13:39:49.451015
e5cce955 106.400 Kč 22.2.2022 13:38:36.018808
8223f3f6 105.900 Kč 22.2.2022 13:37:34.063471
93c834e8 105.400 Kč 22.2.2022 13:36:17.720650
e5cce955 103.900 Kč 22.2.2022 13:36:02.105624
8223f3f6 103.400 Kč 22.2.2022 13:35:52.291641
e5cce955 102.900 Kč 22.2.2022 13:34:34.968379
8223f3f6 102.400 Kč 22.2.2022 13:34:06.505855
e5cce955 101.900 Kč 22.2.2022 13:33:15.610981
93c834e8 101.400 Kč 22.2.2022 13:33:04.373994
8223f3f6 100.400 Kč 22.2.2022 13:32:48.413048
e5cce955 99.900 Kč 22.2.2022 13:31:59.372937
93c834e8 99.400 Kč 22.2.2022 13:31:37.241222
e5cce955 98.000 Kč 22.2.2022 13:31:22.260026
93c834e8 97.500 Kč 22.2.2022 13:30:41.661611
e5cce955 96.500 Kč 22.2.2022 13:30:28.212560
8345ce13 96.000 Kč 22.2.2022 13:30:19.801844
93c834e8 95.500 Kč 22.2.2022 13:30:10.854688
8345ce13 94.500 Kč 22.2.2022 13:29:57.376944
e5cce955 94.000 Kč 22.2.2022 13:29:53.322362
93c834e8 93.500 Kč 22.2.2022 13:29:23.713424
e5cce955 92.500 Kč 22.2.2022 13:29:15.955527
93c834e8 92.000 Kč 22.2.2022 13:29:12.533229
8223f3f6 91.000 Kč 22.2.2022 13:29:04.805791
93c834e8 90.500 Kč 22.2.2022 13:28:07.733762
8345ce13 89.000 Kč 22.2.2022 13:27:40.568511
75fcaec4 88.500 Kč 22.2.2022 13:27:04.798796
e5cce955 88.000 Kč 22.2.2022 13:26:58.319653
75fcaec4 87.500 Kč 22.2.2022 13:26:38.467162
882e0ae3 87.000 Kč 22.2.2022 13:26:25.887249
75fcaec4 86.500 Kč 22.2.2022 13:26:12.230874
8345ce13 86.000 Kč 22.2.2022 13:25:56.607132
75fcaec4 85.500 Kč 22.2.2022 13:25:47.276963
8345ce13 85.000 Kč 22.2.2022 13:25:41.566440
75fcaec4 84.080 Kč 22.2.2022 13:25:07.706610
e5cce955 83.580 Kč 22.2.2022 13:25:02.678461
75fcaec4 83.080 Kč 22.2.2022 13:24:51.976972
f5bbc746 82.580 Kč 22.2.2022 13:24:41.028694
75fcaec4 82.080 Kč 22.2.2022 13:24:30.648282
f5bbc746 81.580 Kč 22.2.2022 13:24:24.026647
75fcaec4 81.080 Kč 22.2.2022 13:24:01.337064
93c834e8 79.080 Kč 22.2.2022 13:23:48.066215
443ce58d 78.080 Kč 22.2.2022 13:23:19.855562
93c834e8 76.500 Kč 22.2.2022 13:21:23.366303
52576082 75.500 Kč 22.2.2022 13:20:45.838734
92c80c4a 75.000 Kč 22.2.2022 13:19:38.011099
93c834e8 71.000 Kč 22.2.2022 13:19:11.850171
75fcaec4 70.000 Kč 22.2.2022 13:17:28.677957
93c834e8 66.000 Kč 22.2.2022 13:16:48.142229
443ce58d 65.000 Kč 22.2.2022 13:15:11.202152
93c834e8 63.580 Kč 22.2.2022 13:12:56.333286
d7657f66 61.580 Kč 22.2.2022 13:10:28.666923
907b9c83 61.080 Kč 22.2.2022 13:09:16.168437
75fcaec4 60.580 Kč 22.2.2022 13:07:46.933485
030c7434 59.580 Kč 22.2.2022 13:06:38.792634
e5cce955 59.080 Kč 22.2.2022 13:04:15.975883
92c80c4a 58.580 Kč 22.2.2022 13:03:29.915847
fded3381 58.080 Kč 22.2.2022 13:00:23.081642

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 2881/20-59
Začátek dražby22.02.2022 13:00
Konec dražby22.02.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání58.080 Kč
Výsledná cena (odhadní)144.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2002881059, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, dne 1.3.2022, a to po předchozí telefonické domluvě se
zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude
vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.2.2022 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Moneta Auto, s.r.o., IČ: 60112743, Vyskočilova 1442/1b, Praha, přihlásil dne 16.2.2022 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 77034,57 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Adresa, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.